Rinkis mokslus Druskininkuose

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialas (toliau – PMCŽ) yra sėkmingai veikianti ir nuolat auganti organizacija, kuri prisitaiko prie rinkos pokyčių švietimo sistemoje, gilinasi į darbo rinkos poreikius ir kasmet papildo siūlomų mokytis programų sąrašą naujomis, aktualiomis programomis.

Šiuo metu suteikiama galimybė rinktis pirminį arba tęstinį mokymą. Pirminis profesinis mokymas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, tokiu atveju mokslas yra nemokamas.

Džiugina profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo mokinių pasiekimai/PMCŽ archyvo nuotrauka

Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją. Asmenims, siekiantiems įgyti antrąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.

Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Šiais metais jau galime pasiūlyti ir programų, kurias gali rinktis pagrindinį išsilavinimą įgiję žmonės: virėjo, padavėjo ir barmeno ir staliaus-dailidės programos. Šias programas gali rinktis ir asmenys, jau turintys specialybę.

Baigus 10 klasių:

•  Virėjo programa (1 m.)

• Padavėjo ir barmeno programa (1 m.)

• Staliaus-dailidės programa (2 m.)

Baigus 12 klasių:

• Masažuotojo programa (2 m.)

• Slaugytojo padėjėjo programa (1 m.)

• Socialinio darbuotojo padėjėjo programa (2 m.)

• Siuvėjo programa (2 m.)

• Svečių aptarnavimo darbuotojo programa (1,5 m.)

• Automobilių elektros įrengimų remontininko programa (2 m.)

Tęstinis mokymas, baigus 10 klasių:

• Virėjo programa (1 m.)

• Padavėjo ir barmeno programa (1 m.)

• Staliaus-dailidės programa (2 m.)

Tęstinis mokymas, baigus 12 klasių:

• Masažuotojo programa (1,5 m.)

• Slaugytojo padėjėjo programa (1 m.)

• Socialinio darbuotojo padėjėjo programa (1,5 m.)

• Siuvėjo programa (1,5 m.)

• Svečių aptarnavimo darbuotojo programa (1,2 m.)

• Automobilių elektros įrengimų remontininko programa (1,5 m.)

Naujausia mūsų programa – socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo (1,5 – 2 m.), skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir vieną kvalifikaciją.

Neįkainojamos praktinės patirties besimokantieji įgis viešbučių ir restoranų sektoriniame mokymo centre, kuriame įkurta mokomoji kavinė, aprūpinta modernia restoranų įranga/PMCŽ archyvo nuotrauka

Mokiniai, pasirinkę padavėjo ir barmeno ar virėjo profesijas, įgis neįkainojamos praktinės patirties viešbučių ir restoranų sektoriniame mokymo centre, kuriame įkurta mokomoji kavinė, aprūpinta modernia restoranų įranga. Tokio pobūdžio sektorinis centras yra vienintelis regione.

Kiekviena profesija yra savita ir patraukli. Atraskite savąją mūsų Centre!

Visus, norinčius mokytis, kviečiame registruotis profesinis.lamabpo.lt nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 8 d.!

Susidomėjusius prašome kreiptis: Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialas, Vilniaus al. 30, Druskininkai, 2 a.

www.mcdruskininkufilialas.lt, tel. 8 679 70 770, el. paštas druskininkai@mczirmunai.lt

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo informacija

Užsakymo Nr. MDR-253-01