Pamoka – su Antanu Česnuliu

Pasitikdami Lietuvos šimtmetį, „Ryto“ gimnazijos technologijų mokytojai Jonas Dudulis ir Aušra Markevičiūtė į 1 b klasės integruotą technologijų pamoką pasikvietė Lietuvos liaudies meistrą Antaną Česnulį. Druskininkų garbės pilietis, tautodailininkas, nuolatos išgyvenantis kūrybinį procesą ir ieškantis naujos išraiškos savo kuriamuose darbuose, vasario 4 dieną atšventė dvigubą jubiliejų: paminėjo 70-metį ir daugiau nei 40-ies metų kūrybinio kelio sukaktį. Šiais metais liaudies meistras pasitinka dar vieną gražią sukaktį – jo įkurto Skulptūrų ir poilsio parko, kuris Druskininkus garsina ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, 20-metį.

Gimnazistai su A. Česnuliu ir mokytojais nusifotografavo prie visos mokyklos gimnazistų atlikto projekto „Lietuvos žemėlapis/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Pamokos pradžioje mokytojas J. Dudulis trumpu filmuku pristatė liaudies meistro kūrybą, paminėjo mokiniams, kur galima pamatyti tautodailininko darbus. Kad gimnazistai suprastų, kaip A. Česnulis tapo medžio drožėju, paprašėme jį papasakoti, kada jis suprato savo pašaukimą. Pasirodo, dar mokyklos suole mokytojai pastebėjo vaikino gabumus dailei ir nukreipė mokytis į meno mokyklą. Pasimokęs, jis nutarė tęsti mokslus kitur, o kūrybinio kelio pradžia tautodailininkas laiko 1977-uosius, kai sudalyvavo pirmajame plenere Ignalinoje.

Vėliau viskas įgavo pagreitį. Kurį laiką liaudies meistras dirbo ir kūrė „Girios aide“.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, intensyviai kūrė kaimuose atstatomus kryžius, stogastulpius, skulptūras pagal lietuviškų kūrinių personažus, mitines būtybes. Tautodailininkas mokiniams atskleidė savo darbo gudrybes ir sakė, kad tiek metų tęsiamas darbas visai nevargina – teikia džiaugsmo sielai. Savo kūriniuose A. Česnulis visada siekia užfiksuoti jausmą, emociją, štai kodėl darbai tokie gyvybingi ir užburiantys. Paklausus, ar tautodailininkas priima mokinius, pajuokavo, „kad kol kas niekas nepasiprašė būti mokomas“.

Tautodailininkas savo darbų jau nebeskaičiuoja. Gausu jų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kaip paminėjo mokiniams, dabar jis jau yra laisvas kūryboje ir gali eksperimentuoti: „Visada įdomu išbandyti ką nors nauja, derinti medį, akmenį, akytąjį betoną, pasitelkti mechaniką, kad skulptūra judėtų, skleistų garsus.“ Ir šiuo metu liaudies meistras kuria naujas skulptūras, kurios netrukus pradžiugins parko lankytojus.

Pamokai besibaigiant, gimnazistai su Antanu Česnuliu ir mokytojais nusifotografavo prie visos mokyklos gimnazistų atlikto projekto „Lietuvos žemėlapis“. Technologijų mokytojai liaudies meistrą A. Česnulį išrinko Lietuvą garsinančia ir kuriančia asmenybe.

 

Aušra Markevičiūtė
„Ryto“ gimnazijos technologijų mokytoja