Pirmasis projekto „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ gimtadienis

Jau praėjo vieneri metai, kai Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Minėdami projekto gyvavimo pirmąjį gimtadienį, džiaugiamės nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais.

Kai paslaugas teikia komanda, daugiau žmonių, pasiskirsčiusių funkcijas, darbas nevyksta skubotai, procedūros ir patarnavimai atliekami kur kas atidžiau, lieka daugiau laiko pabendrauti su paslaugas gaunančiais žmonėmis/Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

Paslaugas teikia komanda

Druskininkų integralios pagalbos komandą sudaro socialinis darbuotojas, slaugytojas, septyni lankomosios priežiūros darbuotojai ir keturi slaugytojo padėjėjai. Šiuo metu pagalba teikiama 19-ai savivaldybės gyventojų. Iš viso per pirmus metus integralios pagalbos paslaugas gavo 26 paslaugų gavėjai. Vyriausiam iš jų – 96, jauniausiam – 36 metai. Siekiant užtikrinti integralios pagalbos komandos teikiamų paslaugų kokybę, įsigyti du lengvieji automobiliai, čiužinys-vonia, keltuvai į vonią, čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui, vartymo ir perkėlimo paklodės, universalūs neįgaliųjų vežimėliai bei kita slaugos įranga, palengvinanti darbą su neįgaliais asmenimis.

Teikdami integralios pagalbos paslaugas, slaugos ir socialiniai darbuotojai dirba išvien. Pagal savo kompetencijas slaugytoja ir socialinė darbuotoja nustato poreikį bei sudaro paslaugų teikimo planą. Socialiniai ir slaugos darbuotojai kiekvienas atlieka savo funkcijas, kurios yra vienodai svarbios: slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai rūpinasi žmogaus kūnu, sveikatos būkle, socialinis darbuotojas ir lankomosios priežiūros darbuotojai – buitimi, socialiniais poreikiais. Kartu dirbdami, slaugytojai ir lankomosios priežiūros darbuotojai siekia vieno tikslo – padėti mūsų bendruomenės nariams, kuriems reikalinga ypatinga pagalba. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, slaugytojas ir socialinis darbuotojas teikia individualias konsultacijas įvairiais klausimais pagal savo kompetencijas. Socialinių ir slaugos darbuotojų bendrai teikiamos paslaugos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina ligonių gyvenimo kokybę bei suteikia jų šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. Integrali pagalba suteikia šeimos nariams galimybę neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Kai paslaugas teikia komanda, daugiau žmonių, pasiskirsčiusių funkcijas, darbas nevyksta skubotai, procedūros ir patarnavimai atliekami kur kas atidžiau, lieka daugiau laiko pabendrauti su paslaugas gaunančiais žmonėmis, nuo to visiems yra tik geriau.

Galime drąsiai teigti, kad projektas svariai prisidėjo ir prisideda prie savivaldybės gyventojų socialinių problemų sprendimo, Druskininkų bendruomenės narių gyvenimo kokybės užtikrinimo.

Per pirmuosius Projekto įgyvendinimo metus darbuotojai ne tik teikė paslaugas, tačiau tobulino kvalifikaciją. 2017 metų lapkričio mėnesį projekto lėšomis Socialinių paslaugų centre surengti savanorių ir integralios pagalbos komandų darbuotojų mokymai: savanoriams – „Socialinė priežiūra namuose“, darbuotojams – „Bendradarbiavimas komandoje“. Mokymuose metu buvo suteikta žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų, teikiant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Kartu tai buvo puiki galimybė geriau pažinti vieniems kitus, išmokti dirbti komandoje.

 

Kur kreiptis dėl integralios pagalbos namuose?

Asmuo – vienas iš suaugusių šeimos narių (globėjas, rūpintojas) dėl integralios pagalbos gavimo turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios g. 7. Su savimi reikia turėti asmens, kuriam reikalinga pagalba, dokumentus, nustatytų specialiųjų poreikių pažymą, šeimos gydytojo medicininių dokumentų išrašą, kuriame būtų nurodyta, jog reikalingos integralios pagalbos paslaugos.

Dėl informacijos taip pat galima kreiptis į Socialinių paslaugų centrą, Veisiejų g. 17, Druskininkai. Tel.: (8 313) 58072; mob. tel.: 8 687 35 908.

 

Mokėjimas už paslaugas

Klientas, gaudamas integralią pagalbą (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose), moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos 100 procentų finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai.

 

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija