Gyvenimas savivaldybės mokyklose nesustoja – vyksta kūrybiškai ir atsakingai

Tuo metu, kai verslas, prekyba, kultūra ir pramogos iš naujo patiria šoką dėl antrosios COVID-19 bangos, Druskininkų savivaldybės švietimo sistema, pavasarį puikiai atlaikiusi išbandymą nuotoliniu mokymu, pakankamai ramiai ir sistemingai prisitaikė prie lapkritį paskelbtų naujų karantino apribojimų. Savivaldybės švietimo įstaigose randami netradiciniai sprendimai, kūrybiškai ir lanksčiai prisitaikoma prie nuolat besikeičiančios situacijos ir naujų iššūkių.

„Atgimimo“ mokyklos nuotolinės kūrybinės dirbtuvės/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Bitutės“ ugdytiniai smagiai laiką leidžia lauke/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ir karantino metu Viečiūnų progimnazijoje vaikams netrūksta smagių užsiėmimų/Asmeninio archyvo nuotraukos

„Žibutės“ vaikai lauke užsiima įvairiomis kūrybinėmis veiklomis, žaidžia įdomius žaidimus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Sėkmingai įveikia iššūkius

Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown įsitikinusi – norskarantinas ugdymo procesą gerokai apsunkina, bet kartu suteikia galimybių paieškoti naujų veiklos būdų, permąstyti, kas iš tiesų yra svarbiausia, o ko galima atsisakyti.

Švietimo skyriaus vedėja yra ypatingai dėkinga mokyklų vadovams bei mokytojams, kurie, bendradarbiaudami su mokinių tėvais, išsprendžia ir labai sudėtingas problemas.

Virusas mokyklų neaplenkė, yra keletas mokinių, kuriems patvirtintas COVID-19, bet daugiausia serga mokinių artimieji – tėveliai, kiti šeimos nariai.

Iki karantino pabaigos visi savivaldybės 5-12 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu, o ikimokyklinio ir pradinio amžiaus mokiniai – įprastu būdu, išskyrus atvejus, kai yra nustatomas susirgimas vaiko/mokinio šeimoje. Tuomet, iš anksto suderinus su tėvais, tai grupei/klasei sudaroma galimybė mokytis nuotoliniu būdu. „Už bendradarbiavimą ir pagalbą didelis AČIŪ mokinių tėveliams, kurie supranta situacijos sudėtingumą ir randa išeitis, kad vaikai galėtų likti namuose. Jei tėvai neturi galimybės užtikrinti ikimokyklinio ar pradinio amžiaus vaikų priežiūros namuose, jie turi kreiptis į savo vaiko mokytoją. Mokykla tokiu atveju sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokykloje“, – kalbėjo D. Brown.

Vedėja papasakojo, kad kai kurie karantino metu išbandyti nauji veikos būdai ilgainiui labai pasiteisina, ir tikrai bus naudojami ir ateityje: „Štai, pavyzdžiui, prieš dvi savaites organizavome unikalų pasitarimą, kuriame dalyvavo visų savivaldybės mokyklų mokytojai ir vadovai. Lektorės Renatos Dudzinskienės padedami, diskutavome apie tai, kokių gebėjimų trūksta mūsų savivaldybės mokiniams ir aptarėme, kokius metodus mokytojai turėtų naudoti pamokoje dažniau, kad tuos gebėjimus mokiniams padėtų išvystyti. Tai buvo tikrai ypatinga galimybė labai efektyviai, koncentruotai pasitarti, išgirsti vieniems kitus, ir svarbiausia – nutarti, ką darysime toliau. Anksčiau nebūtume ir pagalvoję, kad tokie dalykai, kaip mokyklų išorinis auditas ar konkursai į mokyklų vadovų pareigas, bus organizuojami nuotoliniu būdu. O šiandien tai – jau kasdienybė.“

D. Brown sakė, kad suplanuoti darbai nestoja ir karantino laikotarpiu – lapkričio mėnesį nuotoliniu būdu vykdomas M. K. Čiurlionio meno mokyklos išorinis auditas.

Rengiami kvalifikacijos kėlimo kursai

Šiais mokslo metais,Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atnaujintas savivaldybės mokytojų metodinės veiklos aprašas, intensyviai dirbama su metodinėmis grupėmis, siekiant užsibrėžtų 2020 m. švietimo tikslų: mokinių mokymosi gerinimo ir palankios mokymuisi aplinkos kūrimo.

„Dar viena šių mokslo metų naujovė – atsisakyta trumpalaikių seminarų mokytojams ir, bendradarbiaujant Savivaldybės administracijos švietimo skyriui ir Druskininkų švietimo centrui, buvo parengtos tęstinės ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos, kuriose dalyvauja visos savivaldybės ugdymo įstaigos“, – informavo D. Brown.

Paruošta ne viena tokia programa. Programoje „Microsoft office 365 galimybės organizuojant nuotolinį ugdymą mokykloje“ dalyvauja mokyklų pradinių klasių mokytojai bei mokytojai dalykininkai, mokyklų vadovai, „Palankios mokymosi aplinkos kūrimas gerinant socialinį emocinį intelektą“ – mokyklų komandos (lektorė Nomeda Marazienė). Programa „Mokinių mokymosi gerinimas siekiant kiekvieno asmeninės pažangos“ sudaryta iš 5 modulių, užsiėmimus veda jungtinė lektorių grupė.

„Lapkričio mėnesį prasideda programa ikimokyklinio ugdymo sektoriui, kurios pirmajam moduliui apie bendradarbiavimą vadovauja lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Lina Bagdanavičienė. Rengiama ir atskira programa mokyklų vadovams bei jų pavaduotojams“, – pasakojo D. Brown.

Darželiuose – daugiau veiklų lauke

Lopšelio darželio „Žibutė“ direktorė Rasa Vaisietienėšypsosi: „Nors atrodė, kad virusas mus visus gerokai sustabdys, įvyko priešingai. Šiais metais veiklų nei kiek ne mažiau, nei pernai. Lauke įsirengėme net 19 skirtingų edukacinių kampelių vaikams, kuriuose galima užsiimti įvairiomis kūrybinėmis veiklomis, žaisti įdomius žaidimus. Kiekvieną dieną vis kita grupė vaikų gali žaisti naujoje erdvėje, taip išlaikome saugumo reikalavimus ir reguliuojame srautus.“

Direktorė dėkoja įstaigą lankančių vaikų tėveliams, kurie bendradarbiauja ir įgyvendina savo iniciatyvas.

Pastatyti nameliai vaikams, naujos pavėsinės, nes dabar, kaip niekada, jie yra svarbūs – pagrindines edukacines veiklos organizuojamos kieme, čia praleidžiama daug daugiau laiko, nei anksčiau. Atnaujintos ir vidaus erdvės – įrengtas naujas žaidimų ir eksperimentų kambarys, kuriame pagal sudarytą tvarkaraštį dirba mokytojos su savo grupių vaikais.

Druskininkų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ šiais mokslo metais aktyviai taikomi patyriminio ugdymo principai, kuriami aktyvūs partneriški santykiai su vaikų tėveliais. Dar spalio mėnesį organizuotos 2 veiklos vaikų tėvams: „Aktyvių tėvų avilys“, kurios metu įstaigos direktorė išklausė tėvų atstovus, aptarė veiklos gerinimo kryptis, ir „Bitės degustatorės pusryčiai“, kurioje tėveliams buvo sudaryta galimybė paragauti įstaigoje pateikiamo maisto.

„Svarbiausia mums – vaikas ir jo poreikiai, stengiamės ugdymą organizuoti, galvodami apie tai, ko labiausiai reikia mūsų įstaigą lankantiems vaikams, ko norime juos išmokyti, ką jie turi patirti. Taigi ne veltui mūsų pasirinkta ugdymo kryptis – vaikystė su nuotykiu skoniu. Džiaugiuosi, kad įstaigoje keičiasi ir ugdymo metodai: mokytojai organizuoja daug veiklų lauke, vaikai keliauja po miestą, daug tyrinėja, atlieka praktines užduotis, reguliariai organizuojamos „Bitės tyrinėtojos dienos“, – pasakojo „Bitutės“ direktorė L. Bagdanavičienė.

Karantinui buvo pasirengę

„Atgimimo“ mokyklos direktorės Danutės Časienės teigimu, ugdymas mokykloje vykdomas  mišriuoju būdu – pradinukai lanko mokyklą tiesiogiai, o 5-8 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

„Džiugu, kad mokytojai daug geriau, nei pavasarį, yra įvaldę informacines technologijas mokymui, naudojasi įvairiomis kompiuterinėmis programomis, savo dėstomo dalyko IT svetainėmis, padeda vieni kitiems, išmoko derinti tiesioginį mokymą su nuotoliniu. 8-ose klasėse nuotoliniu būdu sėkmingai vykdomas „Kurortologijos“ projektas.

Neformalaus švietimo būrelių mokytojos išradingai derina įprastą ir nuotolinį mokinių ugdymą vienu metu, pasitelkdamos skaitmenines technologijas“, – pasakojo D.Časienė.

Direktorė džiaugėsi, kad mokykloje nekyla problemų dėl kaukių dėvėjimo –ir mokiniai, ir tėvai ypač paiso susitarimų ir taisyklių.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė pasakojo, kadnuo rugsėjo mėnesio vyko intensyvūs mokymai, kurių metu mokyklos bendruomenė bandė prisijaukinti Office 365 programą.

„Informatikos mokytojai intensyviai mokė mokinius, labiau pažengę mokytojai dalykininkai negailėjo nei laiko, nei patarimų savo kolegoms. Todėl ramiau pasitikome žinią, jog vėl teks bendrauti vieniems su kitais per kompiuterių ekranus“, – pasakojo direktorė.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ir pradinukams pamokos bei kita ugdomoji veikla organizuojamos mokykloje, vaikams, kurie nelanko mokyklos, visos klasėje atliekamos užduotys pateikiamos Tamo dienyne, Teams aplinkoje.

„Mokytojai prie mišraus 5-10 klasių mokymo būdo dar pratinasi, nes tokiu būdu dirbti nelengva – tą pačią dieną tenka vesti pamokas ir įprastu kasdieniu, ir nuotoliniu mokymo būdu“, – pastebėjo R. Siliūnienė.

„Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė sakė, jog ugdymo procesas mišriuoju būdu organizuojamas nuo mokslo metų pradžios.

„Sukaupėme šiek tiek patirties, mokėmės naujų dalykų, išbandėme įvairius sinchroninių pamokų organizavimo variantus: tradicinį, kai mokytojas dirba mokykloje ar namie, o mokiniai jungiasi iš namų; netradicinį, kai mokytojas, būdamas izoliacijoje, dirba iš namų, o klasė/grupė yra mokykloje; mišrų, kai pamokoje, vykstančioje įprastu būdu, mokinys dalyvauja, prisijungdamas iš namų. Ateityje ketiname išbandyti dar vieną mokytojų bendradarbiavimo formą – nuotolinio mokymo savaitės metu vienas iš dalyko mokytojų vestų pamoką visam srautui ar kelioms grupėms“, – pasakojo E. Vilkienė.

Progimnazijoms pravertė pavasario patirtis

Leipalingio progimnazijos direktorės Astos Černiauskienės teigimu, progimnazijoje karantino laikotarpiu dalis vaikų mokosi progimnazijoje, dalis – nuotoliniu namuose, kadangi mokytojai tokiam ugdymui atsakingai ruošėsi, todėl įveikti šį iššūkį buvo lengviau, nei pavasarį.

„Svarbiausia – mokinio mokymasis, jo pažanga ir rezultatai, todėl visa progimnazijos bendruomenė yra susitelkusi bendram tikslui“, – įsitikinusi direktorė.

Viečiūnų progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė teigė, kad pavasarinis karantinas išmokė, jog, norint patirti kuo mažiau streso dėl nuotolinio ugdymo, reikia tam intensyviai ruoštis.

Todėl dar rugpjūčio mėnesį, sugrįžę po atostogų, mokytojai aptarė, kas labiausiai pavyko, kur buvo daugiausiai sunkumų, ir sutarė tarpusavyje, kas bus svarbiausia, organizuojant progimnazijoje nuotolinį ugdymą.

„Pastebėjome, kad šis karantino laikotarpis kitoks, mokytojai ramesni, labiau pasitikintys, į viską žvelgia, kaip į būtinybę prisitaikyti. Ši situacija parodė, kad daugiausia reikia investuoti į žmones – mokytojus, vaikus, į tarpusavio santykius. Džiaugiamės, kad esame maža bendruomenė, todėl mums lengviau pasiekti kiekvieną vaiką, bendrauti su tėvais bei ieškoti būdų, kaip neužkrauti jiems pareigos mokyti vaiką. Džiugina ir mokytojų bendradarbiavimas tarpusavyje, bandymas suprasti vieniems kitus, palaikyti“, – sakė direktorė.

Ž. Krivonienė tikisi, kad ši situacija padės labiau susidėlioti ugdymo prioritetus, vertybes ir nebus sugrįžta prie perteklinių dalykų – darbo dėl darbo, dokumentų, formalių dalykų.

Nenutrūksta ir neformalusis ugdymas

Karantino sąlygos pakeitė ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos darbo ritmą. Iki lapkričio 16 dienos visos grupinės pamokos vyko nuotoliniu būdu, o muzikos dalykų individualios pamokos – įprastu režimu ir laiku mokykloje. Tačiau daugėjant ligos atvejų mūsų savivaldybėje, nutarta ir individualias pamokas organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, jei vaikas namuose neturi instrumento.

Tuomet, laikantis griežtų atsargumo priemonių, ir tik labai išskirtinais atvejais, galima dirbti kontaktiniu būdu.

Suprantama, nuotolinio mokymosi procese tėvai tampa savotišku laidininku tarp mokytojų ir vaikų, tačiau, siekiant kokybiško ugdymo šiomis sąlygomis, kitaip nebus. Kaip teigė mokyklos direktorė Ona Olšauskienė, tikimasi tėvų kantrybės, supratimo, geranoriškumo, operatyvios komunikacijos, nes mokytojų profesionalumo ir išradingumo gali nepakakti, kad vaikai gautų reikiamus gebėjimus.

Druskininkų sporto centro treneriai pastaruoju metu susiburia virtualiuose susirinkimuose, o jų metu nuolat dalijasi nuotolinio mokymo aktualijomis. Dalindamiesi virtualiajam mokymui pritaikyta ugdymo medžiaga, treneriai skleidžia gerąją patirtį, palaiko ryšius su mokinių tėvais. Pasirinkę patogiausias ir mokiniams prieinamiausias bendravimo priemones, treneriai teikia mokiniams nuotoliniam mokymui parengtas programas ir užduotis, veiklas organizuoja virtualiose mokymo aplinkose.

Žinoma, tokiu mokymo būdu nebus pasiekta aukštų rezultatų, bet mokiniai, kiek įmanoma, ugdomi ir skatinami neapleisti savo pomėgių. Nuolat puoselėjamas bendravimas ne tik su mokytojais, bet ir su draugais, užsiimančiais ta pačia veikla, padeda mokiniams jaustis svarbiais bendruomenės nariais.

Parengė Laimutis Genys