„Atgimimo“ mokykla – gabiųjų šalies mokinių ugdymo projekte

Pastaraisiais metais labai daug dėmesio skyrėme mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, patys daug mokėmės ir taikėme naujuosius metodus, dirbdami su specialiųjų poreikių vaikais. Stengėmės, kad kiekvienam iš 750 mūsų mokyklos mokinių būtų įdomu ir norėtųsi į mokyklą eiti, kaip į draugiškumo, kūrybos, inovacijų erdvę. Daugelį metų organizavome laikinąsias gabiųjų mokinių grupes, o dabar šias grupes kuriame per neformalųjį ugdymą. Džiaugiamės gerais mokinių standartizuotų testų rezultatais šalyje, savivaldybės olimpiadų ir konkursų pasiekimais. Dauguma mūsų mokinių – motyvuoti ir kūrybiški.

„Atgimimo“ mokykla siekia plačiau atskleisti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes bei sudaryti jiems palankias sąlygas ugdytis/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos

Mokytojai aktyviai ieško naujovių ir jomis naudojasi netradicinėse pamokose, noriai bendradarbiauja su šalies ir užsienio kolegomis. Analizuodami tarptautinių ir šalies diagnostinių testų, kuriuose dalyvavo mūsų mokiniai, rezultatus, pastebime, kad mokinių akademinių žinių lygis pakankamai aukštas, o pritaikymas, analitiniai gebėjimai, pozicijos vertinimas dar skatina pasitempti. Per mažai dėmesio skiriama aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams, šis klausimas svarbus visoje šalyje. Ne veltui Švietimo, mokslo ir sporto ministerija imasi naujų iniciatyvų, projektų, siekdama rasti naujų galimybių, gerinant mokinių ugdymo pasiekimus.

Mokyklos, inovatyviai dirbusios ir dirbančios su skirtingų gebėjimų mokiniais, turėjo progą dalyvauti šalies konkurse, skirtame naujoms mokinių gebėjimų atskleidimo metodikoms išbandyti. Buvo atrinktos 10 Respublikos mokyklų, kurios turi darbo su gabiaisiais mokiniais patirties. Labai džiaugėmės, kai mus pasiekė informacija, jog laimėjome Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padalinio Nacionalinės švietimo agentūros konkursinioprojekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ atranką. Smagu, kad projektinės veiklos metais bendradarbiausime su iniciatyviomis ir žinomomis šalies mokyklomis, turėsime galimybę išbandyti specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų mokinių ugdyme. Šis projektas turi sukurti mokytojui metodiką, pagal kurią dirbdamas jis galės atskleisti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir sudaryti geresnes sąlygas mokiniui siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Taigi vienas iš projekto tikslų – daug geresnės mokinių galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą, papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais – praturtinančiais ir pagilinančiais – moduliais. Jie bus išbandyti projekto veiklose dalyvaujančiose mokyklose.

Siekdami plačiau atskleisti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes bei sudaryti jiems palankias sąlygas ugdytis, dar praėjusį pavasarį atsižvelgėme į ministerijos rekomendacijas aktyviau dirbti su motyvuotais, gerų pasiekimų turinčiais mokiniais, kuriems dažniausiai dėmesio lieka mažiau. Dar praėjusį pavasarį, dirbdami kartu su Pedagogine psichologine tarnyba, pasinaudojome gabių mokinių atrankos metodika ketvirtokams. Buvo atliktas mokinių gebėjimų testas. Rudenį, susitikę su atrinktaisiais mokiniais, jau penktokais, jų tėvais, pasitarę su aukštosiomis mokyklomis, organizavome jiems gamtamokslinius tiriamuosius užsiėmimus, į kuriuos integruojami chemijos, fizikos, biologijos ir matematikos mokslai. Mokiniai plečia savo žinias ir įgūdžius, naudodamiesi patirtiniu mokymu(-si). Su mokiniais išradingai dirba biologijos mokytoja metodininkė Eleonora Čepulienė, fizikos vyresnioji mokytoja Snieguolė Tamulevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja Lina Maskalenkienė. Mokytojoms smagu, kad mokiniai visose veiklose dirba su didžiuliu entuziazmu, per kiekvieną užsiėmimą patys eksperimentuoja, tyrinėja ir patiria atradimo džiaugsmą.

Dar vasario 27 d. gabiųjų penktokų klubo narės Viltė Akstinaitė ir Justina Plukytė dalyvavo Gardino E. F. Karskio vardo gimnazijos, kuri pripažinta geriausia mokykla Baltarusijoje, 23-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Naujieji filomatai“. Konferencijos metu penktokės pristatė tyrimą-eksperimentą „Krakmolo nustatymas maisto produktuose“. Šį tyrimą mokinės buvo atlikusios gabiųjų klubo užsiėmimo metu. Jaunųjų mokslininkų konferencijoje mokiniai iš visos Baltarusijos, dviejų Lietuvos mokyklų bei kitų kaimyninių respublikų pristatė savo atliktų tyrimų ir eksperimentų rezultatus dvidešimtyje sekcijų, suskirstytų pagal mokomuosius dalykus ir amžiaus grupes. Iš viso buvo paruošti 177 pranešimai. Kiekvienoje sekcijoje pranešimų klausė žiuri, sudaryta iš įvairių universitetų profesorių, docentų ir dėstytojų, kuri išrinko tris geriausius sekcijos pranešimus. Buvo labai džiugu, kad mūsų jaunosios mokslininkės Justina ir Viltė savo sekcijoje buvo įvertintos 2-uoju diplomu.

Stengdamiesi parodyti mokiniams jų ateities perspektyvas ir akademinio mokslo prasmę, atnaujinome bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais. Kas keletą mėnesių planuojame vykti į paskaitas ar praktinius užsiėmimus Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ar Vilniaus universitetuose.

Pirmoji išvyka sausio mėnesį buvo į Kauno technologijos universitetą, ją suorganizavo mokytojai, dalyvaujantys tarptautiniame kvalifikacijos kėlimo Erasmus+ KA1 projekte „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas, naudojant inovatyvius mokymo metodus“. Vaikams teko paplušėti teisingai užprogramuojant robotukus, kad šie tinkamai vykdytų visas komandas – važiuotų norima kryptimi, uždegtų švieseles ir jaustų artėjančias kliūtis. Po šios veiklos mokiniai bandė praskleisti virtualios realybės paslaptis. Nors šį kartą daugiausiai laiko klubo nariai praleido testuodami, kaip veikia sukurtas žaidimas, sutarėme, kad kitą kartą atvažiuosime patys kurti žaidimus.

Dar viena gabiųjų vaikų ugdymo sritis – įsitraukimas į privataus K.Simonavičiaus universiteto, turinčio padalinį-vaikų universitetą „Alfa“. Trisdešimt 5-6 klasių mokinių – jaunųjų studentų – 2 kartus per mėnesį dalyvauja 4 akademinių valandų interaktyviose ir šiuolaikiškose paskaitose: technologijų ir inovacijų, aviacijos, komunikacijos ir žurnalistikos, finansinio raštingumo ir teisės, kino kūrimo ir animacijos.

Šiais mokslo metais didesnis dėmesys skiriamas gabiesiems penktų-šeštų klasių mokiniams, tačiau dabar, laimėjus projektą, galimybės savitai ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius visuose koncentruose labai išsiplės.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Parengė Danutė Časienė, „Atgimimo“ mokyklos direktorė, ir Rovena Kvaraciejūtė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, gabiųjų klubo veiklos kuratorė