Nuotolinis mokymas vykdomas ir Druskininkų sporto centre

Šis sudėtingas laikotarpis – iššūkių metas visiems: mokykloms, treneriams, jų auklėtiniams bei tėvams. Smagu, kad per trumpą laiką mokymosi procesas Druskininkų sporto centre buvo perorganizuotas ir pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. Taip buvo sudaryta galimybė ne tik tęsti mokslo metus, bet ir ugdyti vaikų savarankiškumą, organizuotumą, atsakingumą bei laiko planavimą. Žinoma, situacija, su kuria susidūrėme, yra labai sudėtinga – niekas neturėjo daug patirties nei mokyti, nei mokytis. Todėl buvo keblu nustatyti ugdymo tikslus ir sugalvoti dimensijas, kuriomis jie galėjo būti matuojami.

Druskininkų sporto centro archyvo nuotraukos

Dirbdami nuotoliniu būdu, treneriai parengė mokiniams individualius ugdymo planus pagal sporto šakas. Juose mokiniams suteikiama teorinių žinių apie kultivuojamą sporto šaką, nagrinėjamos kultivuojamos sporto šakos taisyklės, atskiri technikos elementai, individuali ar komandinė taktika, bendrieji treniruotės dėsningumai, fizinių pratimų įtaka atskirų organų ir sistemų veiklai, asmens higienos taisyklės ir savistabos principai. Šiuo laikotarpiu atsirado puiki galimybė pagerinti mokinių bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą, todėl treneriai savo ugdymo planuose mokiniams sudarė pratimų kompleksus įvairioms raumenų grupėms ir fizinių ypatybių ugdymui.

Treniruočių vedimo būdus treneriai su ugdytiniais pasirenka savarankiškai. Vieni treniruotes su ugdymo grupėmis vykdo nuotolinio mokymosi aplinkoje „Zoom“, kiti užtikrina asinchroninį mokymą nuotoliniu būdu, kai mokinys ir treneris dirba skirtingu laiku. Yra mokinių, kurie dirba savarankiškai, po to asmeniškai siunčia treneriui vaizdo medžiagą. Treneriai teikia konsultacijas ir organizuoja mokiniams vaizdo konferencijas „Zoom“ platformoje dėl nuotolinio mokymo, ar treniruočių planams aptarti.

Parengtus ir patvirtintus individualius ugdymo planus, įvairias nuorodas su užduočių atlikimu nuotoliniam mokymui, treneriai mokiniams siunčia el. paštu, per „Messenger“ ir kitomis programėlėmis. Palaikomas grįžtamasis ryšys – mokiniai atsiunčia savo užduočių atlikimo vaizdo medžiagą arba nuotraukas.

Organizuojant darbą nuotoliniu būdu, iššūkis tenka žaidybinių sporto šakų treneriams, nes nuotoliniame mokyme dėmesys skiriamas fizinių pratimų kryptingumui bei bendram ir specialiam fiziniam rengimui. Techniniam ir taktiniam rengimui ne visi mokiniai turi vienodas galimybes ir sąlygas – vieni gyvena privačiuose namuose, kiti – daugiabučiuose. Treneriai diferencijuoja užduotis mokiniams, pritaiko jas prie esamų sąlygų.

Neformaliojo švietimo nuotoliniame mokyme ypatingai svarbu, kad kiekvienas vaikas mokosi dirbti savarankiškai, stebi savo tobulėjimą, pasirenka užsiėmimams patogų laiką. Didelę įtaką nuotoliniame mokyme turi tėvų pagalba bei paskatinimas mokytis savarankiškai, juolab, kad nemaža dalis tėvų turi daugiau laiko bendrauti su vaikais.

Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu, geriau sekasi dirbti su vyresniais sportininkais – atliekant užduotis, jie yra labiau motyvuoti ir sugeba ilgiau išlikti susikaupę, nei jaunesni moksleiviai. Esamomis sąlygomis dalis moksleivių netgi pranoko lūkesčius ir pastebimai patobulėjo, o mažiau motyvuoti – prarado sportinę formą. Bet tai tiksliau bus galima įvertinti, kai prasidės įprastiniai užsiėmimai.

Nuotolinis mokymas pagal parengtą mokymo planą leidžia pasiekti nustatytus tikslus, tačiau tai priklauso daugiau ir nuo paties sportuojančio vaiko, jo dalyvavimo tokiame mokyme – kontrolės mechanizmas daugiau paremtas pasitikėjimu. Jaunesniems mokiniams iškyla problemų, prisijungiant prie vaizdo konferencijos programos „Zoom“, bet dažniausiai šią problemą jiems padeda išspręsti tėvai.

Kad mokiniai būtų dar labiau motyvuoti sportuoti, treneriai sugalvoja iššūkių. Vienas iš pirmųjų paskelbtų iššūkių – trenerės D. Sukankaitės iššūkis atlikti pratimą „Lenta“. Šį iššūkį aktyviai priėmė ne tik mokiniai, bet ir mokinių mamos.

Labai malonu, kad prie skelbiamų iššūkių prisijungė ir buvusi sporto centro auklėtinė, Lietuvos moterų rinktinės žaidėja ir kapitonė Greta Kavaliauskaitė. Jos pavyzdys įkvepia ugdytinius nenuleisti rankų, sportuoti ir siekti sportinių aukštumų.

Dėl neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo nuotoliniu būdu, ugdytiniai anketose pažymi: „darbas nuotoliniu būdu ugdo savarankiškumą, domėjimąsi tam tikrų fizinių pratimų įtaka organizmui“; „trenerių atsiųsta vaizdo medžiaga padeda labiau suprasti temą, o pratimai lavina fizinę formą“; „mokymosi būdas yra geresnis už nieko neveikimą, bet reikėtų padaryti daugiau pratimų per video (būtų gerai per „Zoom“), kad visi vaikai tikrai sportuotų“. Dauguma vaikų nori greičiau sugrįžti į sporto sales ir treniruotis atvirame ore, nes nuotolinio mokymo užsiėmimai jiems jau pabodo.

Tėvai teigiamai atsiliepia, kad toliau nuotoliniu būdu tęsiamas neformaliojo švietimo ugdymas. Daugelis pradinio rengimo ugdymo grupių tėvų patys aktyviai su vaikais sportuoja, įsijungia kartu į nuotolinį darbą su jais, siunčia treneriui filmuotą medžiagą, mato konkrečią savo vaikų veiklą: „Suprantant, kad karantino apribojimai yra tokie, kokie yra, neformalų nuotolinį mokymą laikome reikalingu. Vaikas semiasi teorinių žinių ir namų sąlygomis mankštinasi. Trenerio žodis – daug svaresnis nei mūsų tėvų, ir vaikas bent namų sąlygomis pasportuoja“;

„Karantino metu nuotoliniu būdu organizuotos neformalaus švietimo veiklos turi keletą teigiamų aspektų. Visų pirma, vaikai turi galimybę mokytis savarankiškumo, laiko valdymo, organizuotumo, gali ugdyti valią. Kai nevyko kontaktiniai susitikimai, buvo daug pašalinių trikdžių vykdyti pavestas užduotis. Kita vertus, pateikiama mokomoji filmuota ir teorinė medžiaga yra puiki galimybė giliau pažinti pasirinktą sporto šaką, pažvelgti į save iš šono ir įvertinti savo įgūdžius bei pasiekimus. Sistemingai atliekant fizinio aktyvumo užduotis, galima išsiugdyti savybę tą daryti nuolatos, net ir tada, kai tai nėra mokytojo užduota užduotis. Manau, yra tik vienas trūkumus šioje situacijoje – nėra galimybės įvertinti, kaip sąžiningai ugdytiniai atlieka užduotis ir iš viso pareikalauti, kad užduotys būtų atliekamos“.

Esamomis sąlygomis tai – alternatyva, kuri padeda siekti ugdymo tikslų, taip išlaikant vaikus konkrečiose sporto šakose, gerinant jų fizinį ir dalinai – techninį rengimą.

Į šį vaikų nuotolinio mokymo kontrolės procesą turi įsitraukti ir tėvai, karantino metu padėdami vaikams ir treneriams gauti maksimalią naudą iš nuotolinio mokymo.

Kadangi pats COVID-19 virusas buvo labiau pavojingas asmenims, turintiems silpnesnį imunitetą, labai svarbios tampa imuniteto stiprinimo priemonės. Viena iš jų – aktyvus dalyvavimas sportinėje veikloje. Mes visi – treneriai, tėvai ir mokiniai – kartu turime suprasti: tam, kad vaikas augtų sveikas ir stiprus, fizinis aktyvumas ir sportas yra tokie pat būtini, kaip kvėpavimas, miegas ar maistas.

Net ir pasibaigus karantinui, kai kurios priemonės galės būti panaudotos mokymui, nes nuotolinio mokymo metu atsirado naujų informacinių technologijų panaudojimo įgūdžių.

Druskininkų sporto centro informacija