Tarybos posėdyje prisiekė naujas narys, patvirtintas Bendrasis planas, priimti bendruomenei svarbūs sprendimai

Balandžio 24 dieną Druskininkų savivaldybės Taryboje priesaiką davė naujas Tarybos narys judėjimo „Už Druskininkus“ atstovas Juozas Dailydė, pakeitęs iki šiol ten dirbusį Simoną Kazakevičių. J. Dailydės priesaiką priėmė ir Tarybos nario pažymėjimą įteikė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė.

J. Dailydės priesaiką priėmė ir Tarybos nario pažymėjimą įteikė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Posėdyje patvirtintas labai reikšmingas dokumentas – Druskininkų savivaldybės bendrasis planas. 2008-aisiais patvirtintą Bendrąjį planą nuspręsta koreguoti dėl Teritorijų planavimo įstatymo pasikeitimų, gyventojų ir verslininkų išsakytų pastabų apie kai kuriuos neatitikimus, intensyvios savivaldybės plėtros. Vertinant savivaldybės demografinius ir ekonominius pokyčius, gyventojų pasiūlymus ir teisės aktų pakeitimus, pradėtas rengti naujas Druskininkų savivaldybės bendrasis planas.

Planavimo procesas buvo vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), užtikrinant planavimo viešumą ir proceso valstybinę priežiūrą.

Plano rengimo procedūros buvo nuolat viešinamos, su plano sprendiniais galėjo susipažinti bendruomenė. 2020 metų pradžioje organizuotas Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo viešas svarstymas su visuomene. Druskininkų savivaldybės administracijai dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir koregavimo buvo pateikta beveik 100 siūlymų, juos įvertino plano rengėjas UAB „Urbanistika“.

Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius suderino 27 institucijos ir įgaliotos įstaigos, išdavusios planavimo sąlygas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos patikrino ir išdavė Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, kuriame siūloma patvirtinti  Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

Dar vienas bendruomenei svarbus sprendimas – dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo. Pristatyti planuojami darbai Druskininkų mieste, Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose.

Tarybos posėdyje priimti Druskininkų bendruomenei svarbūs ir reikalingi sprendimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Taryba pritarė Druskininkų katilinės modernizavimui, įgyvendinat ekologinį projektą ir įrengiant absorbcinį šilumos siurblį.

Kaip ir kasmet, buvo peržiūrėta keleivių vežimo vietiniais maršrutais kainos ir tarifai – pastarieji išlieka nepakitę.

Taryba pritarė savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimui. Suformuotas 129 tūkst. eurų lėšų rezervas, reikalingas ekstremalios situacijos sukeltų padarinių išlaidoms padengti – koronavirusinės infekcijos (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti: apsaugos priemonėms (respiratoriams, vienkartinėms pirštinėms, kombinezonams, veido kaukėms ir pan.) medikams, dezinfekciniam skysčiui daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimui. Rezervas naudojamas ekstremaliosioms situacijoms arba ekstremaliesiems įvykiams, gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti bei jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.

Pakeista Etikos komisijos ir Ūkio ir kurorto plėtros komiteto sudėtis. Vietoj S. Kazakevičiaus Etikos komisijos nariu ir komisijos pirmininko pavaduotoju paskirtas Artūras Skausmenis. Ūkio ir kurorto plėtros komiteto nariu ir pirmininko pavaduotoju – J. Dailydė.

Taryba taip pat patvirtino ūkio srities įstaigų, švietimo įstaigų ir jaunimo užimtumo centro, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančių, kultūros ir turizmo įstaigų bei kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitas.