PARENGTAS 2021 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI VASARIO 18 DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS

Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia susipažinimui Druskininkų visuomenei.

Preliminariais duomenimis, 2021 metų biudžetas sieks 27,9 mln. Eurų. Metų eigoje biudžeto apimtis keisis, į pajamas įtrauksime Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui, dotacijos lėšas savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir kitas gautas tikslines lėšas. Lėšos paskirstytos Druskininkų savivaldybės vykdomų 13 programų priemonėms finansuoti.

2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasario 26 dieną.

Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų vasario 18 dienos pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai, el. paštu julija.ramanauskiene@druskininkai.lt, justina.vasiliene@druskininkai.lt arba paštu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.

2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė tel. (8 313) 52950 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Vasilienė tel. (8 313) 52190.

Ataskaita PDF 1, ataskaita PDF 2, ataskaita PDF 3, ataskaita PDF 4, ataskaita PDF 5, ataskaita PDF 6.