Lietuvos kurortų asociacijos posėdyje – svarbiausi kadencijos darbai ir naujos vadovybės rinkimai

Praėjusį trečiadienį organizuotame Lietuvos kurortų asociacijos narių nuotoliniame posėdyje pristatyti nuveikti darbai, sudėlioti nauji planai ir ištrinkta nauja asociacijos vadovybė.

2019 m. Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu išrinktas Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo asociacijos nariams už bendrą darbą ir apžvelgė svarbiausius savo kadencijos darbus.

Po savivaldybių apklausos buvo išskirtos problemiškiausios sritys kurortams ir kurortinėms teritorijoms: teisinės bazės ir finansavimo trūkumas, neatsižvelgimas į turizmo įtaką kurortams, kurortologinių tyrimų stygius ir miglotos ateinančio laikotarpio ES finansavimo galimybės. Visą laiką buvo tikslingai dirbama, sprendžiant šiuos klausimus.

Lietuvos kurortų asociacijos narių nuotoliniame posėdyje pristatyti nuveikti darbai, sudėlioti nauji planai ir ištrinkta nauja asociacijos vadovybė/Ekrano nuotrauka

Lygiagrečiai su problemomis buvo išgrynintos ir visiems svarbios užsienio šalių rinkos, kad būtų galima rinkodaros priemones taikyti tikslingai ir racionaliai.

Vienas iš svarbiausių darbų, kuriuos asociacijai pavyko nuveikti per šiuos dvejus metus, – parengtas LR Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymas. Jis gegužės 11 dieną registruotas LR Seime. Iki šiol kurortų sritį reglamentavo net 18 atskirų teisės aktų, kurie dažnais atvejais prasilenkdavo su kurortų aktualijomis, tad sukurtas naujasis įstatymas labai aktualus.

Iki šiol, formuojant savivaldybių biudžetus, nėra atsižvelgiama į kurortų kuriamą pridėtinę vertę, ekonominę naudą bei indėlį šalies įvaizdžio formavimui. Kurortų infrastruktūra per metus aptarnauja net iki 30-ies kartų daugiau žmonių, negu juose yra gyventojų, todėl būtina skirti papildomų lėšų įvairioms investicijoms infrastruktūros palaikymui ir plėtrai, aplinkos apsaugai. Kurortų asociacija teikė siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymo bei Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo. Tačiau šiems siūlymams nebuvo pritarta.

Seimui ir Vyriausybei taip pat pateiktas siūlymas didinti finansavimą visoms savivaldybėms – GPM dalies perskirstymas, įvedant rodiklį „Turizmo plėtros skatinimas“. Dėl šio pasiūlymo dar vyksta diskusijos.

Asociacija siūlė 2021-2027 m. ES finansiniu laikotarpiu kurortus ir kurortines teritorijas išskirti kaip prioritetines. Pasinaudoję šiomis finansavimo priemonėmis, Lietuvos kurortai bei kurortinės savivaldybės turėtų galimybę susitvarkyti didelių investicijų reikalaujančius infrastruktūros objektus, apleistus pastatus ir teritorijas, modernizuotų viešąsias erdves, atnaujintų esamus, nutiestų naujus dviračių takus ir panašiai. Tačiau institucijos laikosi nuomonės, kad kurortai ir kurortinės teritorijos turi galimybes gauti ES lėšas per Regioninę politiką.

ES šalys turizmo sektoriui skiria daug dėmesio, numato jam skatinti reikalingas priemones, yra įtraukusios turizmą kaip atskirą ūkio šaką į Vyriausybės planus, ES investicijų programas. Remiantis kitų šalių pavyzdžiu, buvo siekiama turizmą priskirti prie ūkio šakų. Nors šis siūlymas atmestas, tačiau dabar asociacija siekia turizmo, kaip atskiro komponento, įtraukimo į nacionalinį RRF planą.

Kurortų asociacija taip pat pateikė savo siūlymus dėl Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo, dėl teisingų statistinių duomenų teikimo mechanizmo užtikrinimo, finansavimo kurortiniam sanatoriniam gydymui didinimo.

Birštono merė Nijolė Dirginčienė padėkojo R. Malinauskui už atkaklų darbą: „Didžiausias pasiekimas – iki Seimo pavyko nunešti kurortams ir kurortinėms teritorijoms aktualaus įstatymo projektą. Turime užtikrintą pradžią“.

„Idėjų, siūlymų, norų buvo labai daug, dalį jų pavyko įgyvendinti. Linkiu, kad nauja vadovybė tęstų pradėtą darbą, pasiektų tuos tikslus, kuriuos visi išsikėlėme. Neabejoju, kad užteks noro toliau aktyviai imtis iniciatyvos, kad prioritetai turizmui būtų atrasti“, – sakė R. Malinauskas.

Lietuvos kurortų asociacijos vadovė K. Citvarienė merui R. Malinauskui padėkojo už per jo kadenciją nuveiktus asociacijai ir kurortų bei kurortinių teritorijų veiklai svarbius darbus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Posėdžio metu taip pat aptarta asociacijos finansinė ataskaita, diskutuota dėl pandemijos padarinių, skiepų ir galimybių paso, užsienio rinkų pasiekiamumo, turizmo sektoriaus atsigavimo galimybių, kurortinės rinkliavos klausimų.

Posėdyje dviejų metų kadencijai išrinkta nauja Lietuvos kurortų asociacijos vadovybė – prezidente tapo Birštono merė Nijolė Dirginčienė, jos pavaduotoju – Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Asociacija vienija Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas: Birštono, Druskininkų, Neringos, Palangos kurortus, Anykščių, Ignalinos, Kauno, Trakų. bei Zarasų rajonų savivaldybes.

Merui R. Malinauskui – Lietuvos kurortų asociacijos vadovės padėka

Antradienį Lietuvos kurortų asociacijos vadovė Kristina Citvarienė susitiko su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku ir padėkojo, kad asociacijos prezidento kadencijos etapą jis pažymėjo svarbiais asociacijai ir kurortų bei kurortinių teritorijų veiklai darbais.