Kviečiame teikti paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d. pagal šias priemones: „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“; „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“; „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“; „Bičių šeimų atnaujinimas“; „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“; „Rinkos stebėsena“; „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

Paramos paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją/buveinės vietą arba bityno registravimo vietą.

Paramos gavėjai paraiškas gali teikti ne tik tiesiogiai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį paramos administravimo skyrių, bet ir atsiųsti paramos paraišką registruotu laišku arba per pašto kurjerį.

Atkreipiame dėmesį, jog reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.

Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25826, el. paštu:

alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija