Kiaulių laikytojus kviečiame teikti paraiškas pagalbai, skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones, gauti

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-586 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“, Ūkio skyriuje iki 2019 m. vasario 1 d. priimamos paraiškos pagalbai, skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones, gauti.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse, ir kurie:

1. paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą (2018-08-29) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo taisyklių įsigaliojimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. paskerdė visas savo laikomas kiaules;

2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pagal taisykles mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus: 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą; 2. paraišką gauti paramą už paskerstas kiaules; 3. dėl pareiškėjo skerdžiamų kiaulių pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopijas.

Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25826, el. paštu: alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija