Informacija dėl Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2020-2021 metų apskaitos laikotarpį teikimo

Druskininkų savivaldybė informuoja pieno gamintojus (toliau – Gamintojas), kad iki 2021 m. liepos 30 d. gali teikti Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2020-2021 metų apskaitos laikotarpį (toliau – TP deklaracija). Apskaitos laikotarpis yra nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms.

Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, iki 2021 m. liepos 30 d. gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti TP deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Gamintojas, neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektronine bankininkyste, iki 2021 m. liepos 30 d. gali kreiptis į savivaldybę tel. 8 614 25 826, elektroniniu paštu info@druskininkai.lt, registruotu paštu: Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai arba per kurjerį pateikti pasirašytą TP deklaraciją ar duomenis, reikalingus TP deklaracijai užpildyti. Tokiu atveju svarbu žinoti, kad Gamintojas ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. privalo atvykti į savivaldybę pasirašyti TP deklaracijoje. Jeigu Gamintojas neatvyksta pasirašyti iki 2021 m. rugpjūčio 13 d., tuomet savivaldybė per 3 darbo dienas apie tai informuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, kuris atmeta TP deklaraciją PAIS.

Nesant galimybės TP deklaracijos ar duomenų pateikti kitais būdais, Gamintojas gali atvykti į savivaldybę (Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) iki 2021 m. liepos 30 d. ir pateikti duomenis, reikalingus TP deklaracijai užpildyti.

Gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

Gamintojas TP deklaracijos formą pildymui gali rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu: www.druskininkusavivaldybe.lt skyriuje Pradžia/Veiklos sritys/Žemės ūkis/ Kaimo plėtra.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-63 „Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitė susietosios paramos už pienines karves skyrimą. Vadovaujantis šiuo įsakymu, nebus vertinamas rinkai patiektas pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų, pretenduojančių į paramą, buvo reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių laikotarpiu siektų ne mažiau kaip 500 kg.

Atkreipiame dėmesį, kad Gamintojui, pateikusiam TP deklaraciją savivaldybėje, yra numatyta papildoma parama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą. Gamintojas savivaldybei gali teikti Paraišką žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektui finansuoti (toliau – Paraiška) ir gauti finansavimą už pieninių veislių galvijų (karvių/telyčių) 2020-2021 m. sėklinimą.

TP deklaracijas ir Paraiškas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25 826.

Druskininkų savivaldybės informacija