Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingi darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį socialinės paramos administravimo srityje

1. SPECIALISTAS, DIRBANTIS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO SRITYJE

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 5,50.

Reikalavimai:

1. Išsilavinimas:

1) įgytas socialinio darbo kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnis arba baigta socialinio darbo studijų krypties programa ir įgytas socialinių mokslų kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnis, arba

2) iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytas kitas kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnis ir socialinio darbuotojo kvalifikacija ar baigta socialinio darbo studijų programa, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigti socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirti mokymai.

2. Socialinės paramos srities teisės aktų išmanymas.

3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.

4. Geri darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai.

5. Atidumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga reputacija, gebėjimas dirbti komandoje.

Privalumas – patirtis socialinės paramos teikimo srityje.

Darbo pobūdis:

1. Gyventojų prašymų dėl socialinių paslaugų ir kitos paramos priėmimas ir gyventojų konsultavimas.

2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas.

3. Finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimas.

4. Globėjų ir globotojų paieška, konsultavimas ir jų prašymų priėmimas.

5. Teisės aktų ir sutarčių projektų, raštų, pažymų, ataskaitų rengimas.

6. Duomenų registravimas ir tvarkymas.

2. SPECIALISTAS, DIRBANTIS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO SRITYJE 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 5,00.

Reikalavimai:

1. Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas ir profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2. Socialinės paramos srities teisės aktų išmanymas.

3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.

4. Geri darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai.

5. Atidumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga reputacija, gebėjimas dirbti komandoje.

Privalumas – patirtis socialinės paramos teikimo srityje.

Darbo pobūdis:

1. Gyventojų prašymų dėl socialinės paramos priėmimas ir gyventojų konsultavimas.

2. Teisės į socialinę paramą nustatymas.

3. Pajamų ir išmokų dydžio apskaičiavimas.

4. Besikreipiančiųjų dėl socialinės paramos gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimas.

5. Teisės aktų ir sutarčių projektų, raštų, pažymų, ataskaitų rengimas.

6. Duomenų registravimas ir tvarkymas.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentus prašome siųsti el. p parama@druskininkai.lt iki 2021 m. sausio 10 d. įskaitytinai.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 53 708 arba el. p. parama@druskininkai.lt