Druskininkų savivaldybės administracija skelbia turto, skirto prekybai iš (nuo) laikinųjų įrenginių ir/ar paslaugoms teikti, viešą nuomos konkursą

Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu ir konkurso sąlygomis gali susipažinti https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Savivaldybes-turto-nuomos-aukcionai/1

Konkurso dalyviai nuomos konkursų bendrųjų sąlygų 9.1. ir 9.2. p. nurodytus dokumentus turi pateikti užklijuotame voke. Vokas neturi būti pažeistas, ant voko neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį.

Ant voko užrašoma: „Turto nuomos konkursui“ ir nurodomas nuomojamo turto numeris ir adresas.

Konkursui dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 30 d. 15:00 val. (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai).

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. kovo 31 d. nuo 10:00 val. Stebėti vokų atplėšimo procedūrą kviečiame konkursui paraiškas pateikusius dalyvius ar jų atstovus prisijungiant per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/84856722085?pwd=emw0Qm9rRSs1TFNSU1FweXVxclVrQT09

Prisijungimo Nr.:8 48 5672 2085

Slaptažodis: 184332

Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 591 58, mob. +370 646 383 02 arba el. p. algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt