Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdyje – veiklos rezultatų aptarimas, maisto atliekų surinkimo aktualijos ir kiti svarbūs klausimai

Rugpjūčio 8 dieną Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) valdybos pirmininko pavaduotoja  Vilma Jurgelevičienė dalyvavo ARATC valdybos posėdyje. ARATC valdybą sudaro visų Alytaus regiono bei Birštono ir Prienų rajono savivaldybių atstovai. Valdybos posėdyje buvo pristatyti išorės ekspertų atlikto bendrovės veiklos audito rezultatai, maisto ir mišrių atliekų surinkimo aktualijos, projektinių lėšų naudojimas, naujos technikos įsigijimas ir kiti svarbūs klausimais.

2018 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatus ir 2019 metų kaštų prognozę išsamiai pristatė bendrovės vadovas Algirdas Reipas.

Posėdyje buvo svarstyta ir nacionalinė atliekų tvarkymo problematika, kuri turės įtakos, skaičiuojant ateinančių metų regiono atliekų tvarkymo kaštus. Ir numatomi valstybiniai aplinkos taršos mokesčiai už kiekvieną į sąvartyną atvežtą atliekų toną, ir sugriežtinti atliekų tvarkymo reikalavimai, ir stambiųjų atliekų aikštelėms iškelti reikalavimai dėl apskaitos ir asmens duomenų pateikimo sukels asmens duomenų apsaugos bei administravimo problemas ir didins kaštus. Todėl svarstyta galimybė kreiptis į LR Aplinkos ministeriją ir Vyriausybę dėl problemų sprendimo.

Posėdyje aptartas svarbus klausimas – šių metų naujovė atliekų tvarkymo srityje – visame regione pradedami dalinti maisto atliekoms skirti konteineriai, nupirkti už ES lėšas. Planuojama, kad maisto atliekų surinkimo sistema pradės veikti nuo spalio 1 dienos, iki tol gyventojams bus išdalinti specialūs konteineriai. Kartu su konteineriais bus pateikta ir informacija, kaip šiuos konteinerius naudoti, kokias atliekas į juos mesti. Dėl to turėtų sumažėti mišrių komunalinių atliekų srautas, o tai galėtų sudaryti prielaidas išlaikyti nepabrangusią sistemą.

„Nudžiugino audito rezultatai – išorės ekspertai patvirtino, kad ARACT dirba efektyviai, mažiausiais kaštais, užtikrina ir kasmet augančius ES reikalavimus, ir žmonių lūkesčius. Visos ARATC priklausančios savivaldybės sėkmingai bendradarbiauja, priimant svarbius sprendimus ir sprendžiant problemas atliekų tvarkymo srityje“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Posėdyje aptartas ES lėšomis finansuojamas šiuo metu vykdomas regioninis projektas, kurio naudą turi visos savivaldybės. Iš šio projekto jau atnaujinta Druskininkuose Gardino gatvėje esanti stambiųjų ir kitų atliekų aikštelė. Kitose savivaldybėse įgyvendintos jų pasirinktos priemonės.

Įvykdžius viešuosius pirkimus, projekte dar yra lėšų, kurias galima panaudoti atliekų tvarkymo priemonėms. Druskininkiečiams, tęsiant projekto įgyvendinimą, Neravuose, šalia UAB „Druskininkų vandenys“ nuotekų įrenginių bus įrengta ES reikalavimus atitinkanti stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė, o prie Viečiūnų sodų bus įrengtos patogios, tvarkingos, pusiau požeminės konteinerių aikštelės.

Tokios aikštelės įrengtos visame Druskininkų mieste, seniūnijose.

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją