Konkurso „Žodzis žodzį gena“ programa

10.00 val. Konkurso nuostatų ir eigos pristatymas

Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė

10.15 val. Sakytinės tautosakos atlikimas

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė

10.45 val. Pasakojimo tradicijos plėtojimo ir pasakotojų konkurso organizavimo nuotoliniu būdu patirtis Panevėžio rajone

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Daubarienė, Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro meno vadovė Jurga Švagždienė

11.15 val. Linksmos stilistikos tekstų pasirinkimo ir perteikimo ypatumai

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė

12.15 val. Pertrauka (15 min.)

12.30 val. Pasakų sekimo ypatumai. Repertuaro pasirinkimas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. Jūratė Šlekonytė

13.30 val. Sakmių ir padavimų pasaulis

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja hum. m. dr. Daiva Vaitkevičienė

Norinčius dalyvauti seminare prašome iki BALANDŽIO 16 d. užsiregistruoti https://bit.ly/31TAP8K

Seminaras nemokamas!