Nuo balandžio 27 d. švelninamos karantino sąlygos

Balandžio 22 dieną vykusiame Vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta Lietuvoje iki gegužės 11 dienos pratęsti karantiną, tačiau taip pat buvo priimti sprendimai švelninti karantino sąlygas, griežtai laikantis pagrindinių apsaugos principų.

Pateikiame informaciją apie tai, kokių reikalavimų dera laikytis organizuojant minėtas paslaugas:

Bendrieji reikalavimai paslaugų tiekėjams:

– visi asmenys ir lankytojai, ir personalas turi dėvėti apsaugines kaukes;

– paslaugų teikimo  vietoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupėse priskiriamiems asmenims;

– skatinti lankytojus atsiskaityti ne grynais pinigais;

– užtikrinti, kad lankytojai prie bilietų kasų laikytųsi ne mažesnio, kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

– sudaryti galimybes tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai – dezinfekcijai;

– neįleisti lankytojų, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių;

– užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose dirbtų tik sveiki darbuotojai;

– kasdien matuoti darbuotojų kūno temperatūrą;

– užtikrinti, kad tarp darbuotojų ir lankytojų nebūtų tiesioginio kontakto;

– informuoti, kad darbuotojai, turintys įvairių susirgimų požymių neatvyktų į darbą;

– kasdien vertinti paslaugas teikiančių darbuotojų sveikatą;

– darbuotojus, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų  ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kiti požymiai, nedelsiant nušalinti nuo darbo;

– drausti (ne nuotoliniu būdu) dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija;

– prie įėjimo turi būti informacija apie tai, kad nerekomenduojama lankytis asmenims, esantiems rizikos grupėse, kad būtina laikytis higienos reikalavimų, skatinti atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

Viešojo maitinimo veikla

Leista organizuoti viešojo maitinimo paslaugas dviem būdais: kai maistas tiekiamas išsinešti ir atvirose erdvėse (lauko kavinėse). Šioms paslaugoms keliami reikalavimai:

– lankytojai, perkantys maistą prie kasų turi laikytis saugaus 1 metro atstumo vienas nuo kito;

– atvirose erdvėse tarp staliukų turi būti atstumas, kad lankytojai sėdėtų per 2 metrus vienas nuo kito;

– atvirose erdvėse sėdintys lankytojai turi būti nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu nuo pėsčiųjų takų, gyvenamųjų pastatų, praėjimų į kiemus ar laiptines;

– į viešojo maitinimo įstaigas įleidžiami tik apsaugines kaukes dėvintys asmenys, prie vieno staliuko galima sėdėti ne daugiau kaip dviem asmenims, išskyrus grupes, kurias sudaro giminaičiai.

Laisvalaikio užsiėmimai atviroje erdvėje

Leisti veiklą golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, kartodromuose, vandenlenčių parkuose laikantis šių reikalavimų:

– riboti lankytojų srautus;

– užtikrinti, kad vienam lankytojui būtų skirtas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų paslaugos teikimo vietos plotas, o tarp lankytojų – ne mažesnis, kaip 10 metrų atstumas;

– užtikrinti, kad būtų lankomasi ne didesnėmis nei 2 asm. grupėmis, išskyrus artimuosius;

Archyvų, bibliotekų, muziejų lankymas

– perduodant daiktus (knygas, dokumentus) vengti tiesioginio ir artimo sąlyčio;

– skatinti dokumentų, knygų užsakymą iš anksto, nuotoliniu būdu;

– bibliotekose neteikti skaityklų, atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų paslaugų;

– skatinti dokumentų, knygų grąžinimą bekontakčiu būdu;

– užtikrinti grąžintų dokumentų, knygų karantinavimą 24 val.

– užtikrinti, kad audiogidams būtų naudojamos vienkartinės arba lankytojo individualios ausinės.

Pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštus) parkų, Zoologijos, Botanikos, sodų, esančių atvirose lauko erdvėse lankymas

– užtikrinti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą tarp lankytojų ar lankytojų grupių;

– užtikrinti, kad darbuotojai vengtų socialinio kontakto su lankytojais ir vieni su kitais ( daugiau nei 2 metrų atstumu ir trumpiau nei 15 min.);

– vietose, kur susidaro lankytojų eilės, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų.

Aukšto meistriškumo sporto pratybos (treniruotės)

– galimybė treniruotis sportiniuose įrenginiuose suteikiama tik atrankos į olimpines ir paralimpines žaidynes reikalavimus įvykdžiusiems sportininkams ir olimpinių rinktinių kandidatams, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiantiems sportininkams;

– vienam sportininkui turi tekti ne mažiau kaip 10 kv. metrų plotas ir būtų išlaikytas 10 metrų atstumas tarp sportininkų;

– kiti sportavimo vietose esantys asmenys (treneriai, medicinos darbuotojai, aptarnaujantis personalas) turi dėvėti apsaugines kaukes ir išlaikyti tarpusavyje ne mažesnį nei 2 metrų atstumą;

– sportavimo vietose gali lankytis sportininkai, aptarnaujantis personalas, neturintis viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymių;

– turi būti matuojama visų asmenų, atvykusių į sportavimo vietą temperatūra.

Vairavimo egzaminų organizavimo  ir aviacijos praktinio mokymo tvarka

– riboti paslaugų vartotojų srautus;

– užtikrinti, kad vartotojai laikytųsi ne mažesnio, kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

– vykdant praktinio vairavimo egzaminus, kai vartotojas ir paslaugų tiekėjas sėdi vienos transporto priemonės salone, užtikrinti, kad vartotojas prieš egzaminą užsidėtų naujas paslaugos tiekėjo išduotas apsaugos priemones – apsauginę kaukę, vienkartines pirštines;

– užtikrinti, kad į motociklų praktinio vairavimo egzaminą atvykstantis vairuotojas turėtų savo apsaugos priemones – šalmą, alkūnių, kelių, pečių apsaugas bei laisvų rankų įrangą, telpančią po šalmu.

– matuoti visų vartotojų kūno temperatūrą;

– atidėti egzaminus, aviacijos praktinius mokymus rizikos grupės asmenims.

Vaikų ir žmonių su negalia priežiūros organizavimas įstaigose

Kai nėra galimybės vaiko ar žmogaus su negalia prižiūrėti namuose (tėvai ar globėjai darbus turi atlikti darbo vietoje), tėvai ar globėjai turi kreiptis į savivaldybę dėl vaiko ar žmogaus su negalia  priežiūros paslaugų organizavimo. Savivaldybių administracijos sprendimą dėl vaikų ar žmonių su negalia priežiūros paslaugų organizavimo priima tik įvertinusi visas aplinkybes, kai nėra galimybės vaiku ar žmogumi su negalia pasirūpinti namuose.

Priėmus sprendimą dėl vaikų ar žmogaus su negalia priežiūros organizavimo būtina:

– užtikrinti, kad  vaikų ar žmonių su negalia grupėse būtų ne daugiau nei 10 asmenų;

– kad nebūtų bendros veiklos kelioms grupėms;

– vienam vaikui, žmogui su negalia patalpose turi būti skirta ne mažesnis kaip 4 kv.m plotas;

– vaikus, žmones su negalia atlydintys asmenys turi dėvėti veido kaukes ar kitas apsaugos priemones;

– užtikrinti, kad būtų vertinama į įstaigą priimamų vaikų, asmenų su negalia sveikatos būklė, vaikai, asmenys su negalia, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių, negali būti priimami į grupes;

– užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys vaikų, žmonių su negalia priėmimą į įstaigas dėvėtų apsaugos priemones.

Druskininkų savivaldybės informacija