KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinė mini 30-ąsias įkūrimo metines

Balandžio 17 dieną Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė minės 30-ąsias įkūrimo metines.

Tuometė Alytaus savanorių rinktinė pradėjo kurtis prieš tris dešimtmečius okupacijos sąlygomis – 1991-ųjų sausio įvykiai paskatino neabejingus piliečius savanoriškai stoti į Tėvynės gynėjų gretas. Rinkosi žmonės, buvo sudaromi pirmieji savanorių sąrašai, siunčiami autobusai su žmonėmis į Vilnių prie Parlamento ir Televizijos bokšto. Tai padėjo išsaugoti pirmuosius žingsnius žengusią Lietuvos valstybę.

KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai vertinamųjų lauko taktikos pratybų „Plėšrus Vanagas 2019“ metu/KASP 1-osios rinktinės archyvo nuotrauka

Trisdešimties metų laikotarpis – ilgas nueitas kelias, per kurį kariai savanoriai vykdė ir tebevykdo plataus spektro užduotis: dalyvavo tarptautinėse operacijose Balkanuose, Afganistane, pastaraisiais metais – Malio Respublikoje, prisideda prie mokymo misijos Ukrainoje, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose ir pratybose Lietuvoje ir už jos ribų, bendrose pratybose su Valstybinės sienos apsaugos bei Priešgaisrine gelbėjimo tarnybomis. Prireikus, jie teikia pagalbą institucijoms, vykdant taikos meto užduotis. Ypač sėkmingai kariai buvo pasitelkti padėti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai, siekiant suvaldyti pandemiją. Esame pavyzdys visuomenei, dalyvaujame įvairiuose patriotiniuose renginiuose, stengiamės išlaikyti ir puoselėti tradicijas, Lietuvos kariuomenės vertybes, istorinę atmintį, švietimo institucijoms ir jaunimo organizacijoms padedame ugdyti pilietišką jaunąją kartą.

KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Druskininkų kuopos kariai atlieka parodomąją defile programą visuomenei Alytuje, 2018 m./KASP 1-osios rinktinės archyvo nuotrauka

Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė yra svarbi Savanorių pajėgų ir Lietuvos kariuomenės sudėtinė dalis, demonstruojanti profesionalumą ir kovinę parengtį, pasirengusi kartu su Lietuvos kariuomenės padaliniais bei NATO sąjungininkais vykdyti teritorinę gynybą, reikšmingai prisidedanti prie Lietuvos tarptautinių operacijų, skleidžianti pilietiškumo ir patriotizmo vertybes. Kariai savanoriai yra pasirengę, prireikus, paremti civilines institucijas ekstremalių situacijų atvejais ir atiduoti visas jėgas už Lietuvą.

KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinė yra viena iš šešių Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių visoje Lietuvoje. Ją sudaro rinktinės štabas, dešimt pėstininkų kuopų bei Štabo ir aptarnavimo kuopa. Rinktinės kuopos išsidėstę Alytaus miesto, Varėnos, Lazdijų, Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos savivaldybių teritorijose.

Dėkojame gerbiamiems savanoriams kūrėjams, buvusiems ir šiuo metu tarnaujantiems kariams savanoriams, kovotojams už Lietuvos laisvę! Ačiū Jums už pasiaukojančią tarnybą Tėvynės labui ir sveikiname su KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 30-ies metų sukaktimi!

KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės informacija