Geros valios žmones pasidalinti gerumu subūrė labdaros renginys „Po angelo sparnu“

Lapkričio mėn. 29 d. pilnutėlėje skoningai papuoštoje „Grand SPA Lietuva“ konferencijų salėje organizuotas tradicinis 11-asis Druskininkų LIONS moterų klubo labdaros renginys „Po angelo sparnu“. Labdaros renginį pradėjusi LIONS klubo prezidentė Lina Viselgienė jautriai kreipėsi į susirinkusiuosius ir padėkojo, kad druskininkiečiai ir miesto svečiai geranoriškai atsiliepia į mūsų klubo kvietimus, širdies gerumo vedini skuba padėti  nelaimės ištiktiems žmonėms.

Nuoširdžių druskininkiečių ir mūsų miesto svečių dėka per dvylika metų pagelbėta 53 mūsų jauniesiems bendruomenės nariams, kuriuos ištiko bėda.

Penkiolikai iš jų buvo sistemingai padedama kasmet – stebima vaikų būklė, kad, reikalui esant, būtų suteikta taip šeimoms reikalinga finansinė pagalba.

Druskininkų LIONS moterų klubas, veiklą pradėjęs 2007 m., Druskininkų savivaldybėje žinomas, kaip aktyvus iniciatyvių moterų sambūris, kasmet ieškantis vis kitokių galimybių padėti sunkiai sergantiems vaikams, daugiavaikėms bei nelaimės ištiktoms šeimoms.

Savivaldybės bendruomenėje populiarūs klubo organizuojami labdaros renginiai „Po angelo sparnu“, visiems žinoma „Talentingų vaikų stipendija“, kurią kasmet gauna jaunasis Druskininkų krašto menininkas savo gabumams plėtoti.

Laukiama ir akcija „Akinukai“, padedanti sunkiai besiverčiančioms šeimoms apsirūpinti šia reikalinga priemone. Klubo moterys dalyvauja ir kalėdinėse keksiukų pardavimo akcijose, kurių metų surinkti pinigėliai atitenka vaikams, kuriems reikia pagalbos.

Daug laiko ir dėmesio klubas skiria tarptautinių LIONS stovyklų populiarinimui ir jaunimo paskatinimui dalyvauti jose, kultūros renginiams, LIONS QUEST programos įgyvendinimui mokyklose, bendradarbiavimui su miesto jaunimu, savanorystės idėjų skatinimui.

Talentų stipendijas (po 300 Eur) jau gavo 9 druskininkiečiai. 7 jaunuoliai, remiami klubo, buvo išvykę į tarptautines LIONS stovyklas. 2019 m. šis klubas išėjo į tarptautinę areną ir pasirašė partnerystės sutartį su Paryžiaus Fontenay LIONS klubu.

Labai gražu, kad ir visi 34 Lietuvos LIONS klubai pamėgo mūsų kurortą ir čia organizuoja metinius renginius. Bendras mūsų klubų darbas Druskininkams papuošti – „LIONS šimtmečio“ magnolijų sodelis prie centrinio miesto fontano.

Na, o praėjusį savaitgalį organizuotos renginio „Po angelo sparnu“ vedėja, LIONS kubo narė Violeta Petkevičienė nuoširdžiai ir šiltai vedė vakarą.

Į pakylėtą ir emociškai atvirą labdaros renginio atmosferą sušildė Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko sveikinimo kalba, skatinanti veikti.

Įkvėpė ir kunigo Vaido Vaišvilo ištarti žodžiai: „Padėdamas kitam, niekada negalvok, kiek davei, Dievas Tau atlygins už gerumą“. Visų laukta garsaus dainininko Merūno Vitulskio muzikinė programa „Iš širdies į širdį“ darniai siejosi su labdaros renginio idėja. Klausėmės ne tik jau girdėtų, visus užbūrusių dainų, bet ir paties dainininko autorinių kūrinių.

Pristatydamas kiekvieną atliekamą dainą, su šiltai jį priėmusia publika dainininkas dalinosi gyvenimiškomis istorijomis, nuoširdžiais prisiminimais. Tarptautinio pripažinimo muzikos pasaulyje sulaukęs charizmatiškasis tenoras M. Vitulskis druskininkiečius sužavėjo profesiniu meistriškumu, nuoširdžiu bendravimu su publika, atidumu kiekvienam klausytojui.

Renginio pertraukos metu surengta ir laimingų bilietų loterija. Artėjant Šv. Kalėdoms, gražiausiai metų šventei, už bilietus surinktais pinigėliais bus pasidalinta su šeimomis, kurių vaikai sunkiai serga ar pateko į nelaimę.

Mums visiems svarbu dalintis gerumu, kad remiami vaikai, juos auginančios šeimos jaustų, kad yra bendruomenės nariai, nepalikti ir nepamiršti – lyg artimų draugų būryje. Čia negalime neprisiminti mūsų genijaus M. K. Čiurlionio minties: „Ne tik tie, kurie turi milijonus, ir ne tik tie, kurie milžinais vadinami, daro gera kitiems.“

Druskininkų LIONS moterų klubas nuoširdžiai dėkoja visiems mūsų vakaro dalyviams, pirkusiems bilietus į labdaros renginį, vakaro svečiams, Paryžiaus, Kauno, Alytaus LIONS klubų bei Druskininkų ROTARY klubo nariams, renginį fotografavusiam Robertui Kisieliui.

Dėkojame: valymo kompanijai „North Clarity“, paaukojusiai 1000 Eur, „Grand SPA Lietuva“, „Vitaflora“, „Kamilėja dekoracijos“.

Ačiū tariame loterijos prizų steigėjams: „Kamėjai“, „If draudimui“, „Draugystės sanatorijai“, viešbučiui „Violeta“, „Upa“, „Lesta“, „Inkliuzija“, „Senas Nemunas“, „SPA Vilnius“ ir visiems geros valios žmonėms.

Kartu kurdami nuoširdžią vakaro aurą, dar kartą patvirtinome, jog Druskininkų savivaldybės bendruomenė yra stipri ir atjaučianti.

11-asis Druskininkų LIONS moterų klubo labdaros renginys „Po angelo sparnu“ druskininkiečius ir miesto svečius pakvietė dalintis gerumu bei padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkų LIONS moterų klubo informacija