„Rotary“ klubas „Sūrutis“ tęsia susitikimų su iškiliomis asmenybėmis tradiciją

Nuo pirmųjų gyvavimo dienų Druskininkų „Rotary“ klubo „Sūrutis“ nariai susitarė, kad klubo nariams jų veikloje bus svarbus ne tik bendruomeniškumo ugdymas, socialiniai projektai, bet ir akiračio plėtimas, dvasinis tobulėjimas. Tuo tikslu klubo prezidento Alberto Katilovskio iniciatyva, restorane „Etno dvaras“ rengiami tradiciniai susitikimai su iškiliomis šalies asmenybėmis, įvairių sričių lyderiais.

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė susitikimas su poetu, eseistu, vertėju, literatūrologu, Jeilio (JAV) universiteto profesoriumi, vienu aktyviausių Lietuvos intelektualų T. Venclova (ketvirtas iš dešinės) / Alvydo Lukoševičiaus nuotraukos

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė prieš porą savaičių organizuotas susitikimas su poetu, eseistu, vertėju, literatūrologu, Jeilio (JAV) universiteto profesoriumi, vienu aktyviausių Lietuvos intelektualų Tomu Venclova.

Apie šį susitikimą ir „Rotary“ klubo „Sūrutis“ siekį daug dėmesio skirti intelektinei veiklai, bendrauti su iškiliomis asmenybėmis papasakojo klubo prezidentas A. Katilovskis.

– Kodėl Jums svarbu organizuoti susitikimus su savo srityje daug pasiekusiais, žinomais žmonėmis?

– Manau, kad tokia ir yra „Rotary“ veikla. Žmonės, ateinantys į „Rotary“ klubą, turi būti pakankamai išprusę visose gyvenimo srityse. Tai turėtų būti bendruomenės, norinčios gauti aukštesnės kokybės intelektualinį produktą, susitikimai. Turime lavinti save ir pažinoti mus supantį pasaulį. Taigi „Rotary“ klubo „Sūrutis“ buveinė ir yra tam skirta. Atsižvelgiant į veiklos strategiją ar tikslus, viena mūsų klubo veiklos kryptis – socialiniai projektai, o kita – į bendruomeniškumo ugdymas. Manau, kad mūsų žmonės turėtų nuolat lavinti protą, įgyti naujų žinių, plėsti akiratį.

Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės vicemeras S. Kazakevičius (dešinėje) / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

– Kokiais kriterijais remiatės, į susitikimus kviesdami lektorius?

– Svarbu, kiek asmenybė yra pasiekusi gyvenime. Stengiamės surasti skirtingų sričių lyderius, norime su jais pabendrauti kamerinėje aplinkoje. Kai atviroje diskusijoje gali pabendrauti su tokiais žmonėmis, gauni tiesiog neįkainojamą pamoką ir praktinių žinių. Mūsų kviestiniai svečiai atsineša tai, ką yra sukaupę per visą savo gyvenimą,.

– Paskutinis susitikimas, kuriame dalyvavo poetas, eseistas, vertėjas, literatūrologas, Jeilio universiteto profesorius, vienas aktyviausių Lietuvos intelektualų T. Venclova, ko gero, buvo išskirtinis?

– Mane stebina, kad labai daug kas tapatina T. Venclovą su šeima, su jo tėvu. Nors tėvas buvo visai kitų pažiūrų nei sūnus, pastarąjį žmonės linkę vertinti, absoliučiai nežinodami nei Lietuvos, nei to žmogaus istorijos. Pamirštame vieną iš svarbiausių faktų – sovietmečiu jis buvo disidentas. Antra – tai žmogus, 30 metų išdirbęs profesoriumi viename iš geriausių Amerikos universitetų. Jau vien tai parodo, jog tas žmogus su sovietų ideologija, komunizmo teorija neturi nieko bendra. Atvirkščiai – T. Venclova visą gyvenimą kovojo su šia ideologija, dėstytojaudamas JAV. Aš nežinau nė vieno lietuvio, kuris po karo Amerikoje būtų pasiekęs tokias profesines aukštumas. Aš jau nekalbu apie T. Venclovos draugų ratą – Česlovą Milošą, Josifą Brodskį, kurie buvo žinomi komunistinio rėžimo disidentai, vienas – Rusijoje, kitas – Lenkijoje. Č. Milošą, nors jis ir lenkų kilmės, tačiau kai kas pristato kaip vienintelį lietuvį, gavusį Nobelio premiją. Jis su T. Venclova buvo draugai, palaikydavo ryšį ir bendravo labai artimai.

– Kokį įspūdį paliko  „Rotary“ klubo „Sūrutis“ Druskininkų „Etno dvare“ organizuotas susitikimas su T. Venclova?

– Pribloškė netikėta energija – balso, mąstymo! Sužavėjo intelektas, atmintis ir puikus humoro jausmas. Kai žmogus, atrodo, jau pakankamai fiziškai pavargęs, išsekęs, tačiau kai sėdo už stalo ir pradėjo skaityti savo eiles – iš atminties, įvairiomis kalbomis, dėstyti analizuoti mūsų politines aktualijas, aš ir visi renginio dalyviai likome maloniai nustebinti. Koks šviesus T. Venclovos protas!

Kai važiavau jo atsivežti iš Vilniaus į Druskininkus, pakeliui jis paprašė užvežti į Merkinę. Pasidarė nuotrauką prie Vazos biusto. Važiuodamas atgal, paprašė užsukti į Perloją. Ten ieškojo, tik gaila nesurado, pirmojo lietuvių pasieniečio, žuvusio, kovojant su tarybine kariuomene, įžengusia į Lietuvą 1940 metais, kapo. Jis buvo palaidotas Perlojoje, gaila, kad nesuradome. Taigi T. Venclova žmogus ne tik poeziją rašo, vertėjauja, bet ir nuolat gyvai domisi mūsų šalies istorija. Jis yra ir dviejų tomų „Lietuvos istorijos visiems“ autorius.

Man smagu, kad „Rotary“ klubo „Sūrutis“ nariai palankiai vertina sumanymą organizuoti tokius susitikimus. Žinoma, kai pakviečiau T. Venclovą, pagalvojau, kad jaunesnio amžiaus žmonėms tokio žmogaus pakvietimas iš tikrųjų buvo labai įsimintinas, nes jis – jau faktiškai praėjusio amžiaus liudininkas. Dvidešimt pirmame amžiuje daug kas iš jaunimo apie visus tuos istorijos faktus galbūt net ir nežino. Taigi po susitikimo su T. Venclova, išgirdę jo prisiminimus, pamąstymus ir vertinimus, jauni žmonės prisipažino esantys maloniai nustebinti. Jie sakė, kad būtinai paieškos daugiau informacijos apie šį žmogų ir būtinai skaitys jo knygas. Galbūt kažkam šiek tiek atvėrėme akis, kad žmonės giliau pasidomėtų mūsų istorija.

– Susitikime su T. Venclova dalyvavo ne tik „Sūručio“, bet ir „Lions“, Druskininkų verslo klubų atstovai.

– Neapsiribojame tik savo rato žmonėmis. Tokie žmonės, kaip T. Venclova, gali būti įdomūs daugeliui mūsų miesto intelektualų. Jei rengsime įdomius susitikimus, diskusijas, apie tai būtinai visiems pranešime. Tai būna atviras vakaras, gali ateiti visi, kas nori. Tuomet mes nesprendžiame kitų „Rotary“ klubo „Sūrutis“ klausimų, visą vakarą skiriame susitikimo dalyviams. Taigi šį kartą dalyvavo ir „Lions“ klubo, ir Druskininkų verslo klubų atstovai, jie gerai praleido vakarą ir mums padėkojo.

– Ką artimiausiu metu planuojate pakviesti?

Galbūt nenorėčiau dabar iki galo atskleisti visų mūsų planų. Iš Rašytojų sąjungos gavome tokį labai įdomių Lietuvos rašytojų sąrašą, tai pabandysime išrinkti žmones, kurie mums pasirodys įdomiausi. Planuojame pasikviesti mokslo, medicinos, psichologijos srities šviesulių – ši sritis mus labai domina.

Žinoma, tokie susitikimai nebus organizuojami labai dažnai, bet jie bus reguliarūs. Tai bus viena iš mūsų veiklos krypčių.

Dar viena aktyvi mūsų veiklos kryptis – tarptautinis bendradarbiavimas. Mūsų artimiausiuose planuose – kelionė į Krokuvą. Vyks nemaža dalis mūsų klubo narių. Jau susisiekėme su Krokuvos „Rotary“ klubu, organizuojame savaitgalio išvyką gegužės mėnesį. Susitikę su kolegomis iš Krokuvos, aptarsime bendrus ateities projektus.

Užsakymo Nr. MDR-449-01