Priminimas smulkaus ir vidutinio verslo atstovams – galite teikti paraiškas paramai gauti

„Mūsų tikslas – padėti smulkiam ir vidutiniam verslui kurtis arba vystyti veiklą Druskininkuose, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose. Todėl kviečiu verslo atstovus pasinaudoti jiems sukurtomis galimybėmis. Parama skiriama įvairioms priemonėms – nuo įmonės steigimo iki verslo plano sudarymo, reklamos ar interneto svetainės sukūrimo. Norime verslui suteikti ne tik finansinę paramą, bet ir žinias, galimybes tobulėti – šiuo tikslu veiklą pradėjo ir Druskininkų verslumo centras. Šiais metais yra suplanuoti mokymai apie SEO, dirbtinio intelekto panaudojimą versle, viešąjį kalbėjimą ir žiniasklaidą. Temos yra įdomios, aktualios, lektoriai – savo sričių profesionalai. Taigi kviečiu pasekti Druskininkų verslumo centrą socialiniame tinkle „Facebook“ ir pasinaudoti jo siūlomomis galimybėmis“, –
sako vicemeras S. Kazakevičius.

Druskininkų savivaldybėje smulkus ir vidutinis verslas yra itin aktyvus: verslininkai kurorto svečiams ir bendruomenei siūlo didelį paslaugų ir pramogų pasirinkimą, nuolat tobulina savo veiklas. Prie verslo skatinimo prisideda ir Druskininkų savivaldybė, kasmet verslininkams suteikdama finansinę paramą.

Praėjusiais metais Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino naują paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašą, kuriuo prailgintas paraiškų paramai gauti pateikimo terminas bei išplėstas veiklų, kurioms gali būti teikiama parama, sąrašas.

Paraiškas dėl finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo atstovai savivaldybei gali teikti iki spalio 31 d.

Druskininkų savivaldybės vicemeras Simonas Kazakevičius pažymi, kad vienam pareiškėjui gali būti skiriama iki 4 tūkst. Eur.

Druskininkų savivaldybė atkreipia dėmesį, kad paramos lėšos išmokamos kompensavimo būdu – pareiškėjai, teikdami paraiškas, jau turi būti patyrę išlaidas ir turėti tai pagrindžiančius dokumentus. Prašomos kompensuoti išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

Bendras vienam pareiškėjui per einamuosius kalendorinius metus skiriamos paramos dydis negali būti didesnis nei 4 000 Eur. Pareiškėjai gali kreiptis dėl ne daugiau kaip 3 žemiau išvardintų paramos priemonių:

– įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

– naujai įsteigtų darbo vietų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti;

– verslo plano, investicijų projekto, paraiškos parengimo išlaidoms kompensuoti;

– rinkodaros, reklamos priemonių ir dalyvavimo skatinamuosiuose verslo renginiuose išlaidoms kompensuoti;

– interneto svetainės, elektroninės parduotuvės ir kitų elektroninių komercijos priemonių sukūrimo išlaidoms kompensuoti;

– mokomųjų mokinių bendrovių ir jų jaunimo verslumo iniciatyvų išlaidoms dalinai kompensuoti;

– užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Druskininkų skyriui Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto subsidijai gauti.

Papildoma informacija apie paramos skyrimą teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (Vilniaus al. 18), tel. (8 313) 52 676 arba el. paštu
rasa.luksiene@druskininkai.lt