Vaikai stengėsi atrasti M. K. Čiurlionio stebuklą

Rugsėjo 19-23 dienomis Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ buvo organizuotos projekto „Mano čiurlioniškas teptukas“ veiklos. Šiais metais prie projekto prisijungė ir „Žibutės“ vardą turinčios respublikos ugdymo įstaigos.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytinius labai sudomino įvairios projekto „Mano čiurlioniškas teptukas“ veiklos / Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Į projektą aktyviai įsitraukė visa darželio bendruomenė – kiekvieną dieną buvo organizuota vis kita ugdomoji veikla.

Pirmą projekto dieną mokytojos Aušra Budkienė ir Reda Kvaraciejienė, įsikūniję į Dailininko ir Kompozitorius personažus, vaizdo filmuku supažindino vaikus su M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos etapu Druskininkuose. Naudodami STEAM metodą, vaikai įsitraukė į kūrybinį procesą – gamino karalių karūnas.

Antrą dieną mažieji lankėsi Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, kurioje vaikus pasitiko mokytojai Juozas Mikolainis, Gražina Andruškevičienė, Eglė Sakavičienė, Jūratė Bujokienė, Eglė Miknytė, Danas Juškevičius. Jie supažindino vaikus su styginiais ir pučiamaisiais muzikos instrumentais, fortepijonu ir akordeonu, papasakojo vaikams apie eksponuojamus paveikslus, vitražus.

Trečią dieną mažieji išėjo apžiūrėti M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijų, eksponuojamų miesto erdvėse, aplankė ir M. K. Čiurlionio paminklą, „Muzikos parką“. Vaikai lankėsi Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, kurioje klausėsi vargonų muzikos ir sužinojo, kad M. K. Čiurlionio tėvelis buvo vargonininkas. Taip pat jie apsilankė M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyriuje ir su mokytoja Onute Zakariene kūrė, projektavo ir plukdė laivelius, remdamiesi M. K. Čiurlionio simfonija „Jūra“.

Ketvirtadienį Kompozitorius ir Dailininkas (vaizdo filmuko personažai) pakvietė visą darželio bendruomenę kartu švęsti M. K. Čiurlionio gimtadienį. Vaikai sukūrė paveikslus pagal temas „Jūra“ ir „Miške“, „sveikino“ kompozitorių su gimtadieniu, dainavo jo harmonizuotą lietuvių liaudies dainą.

Na, o penktadienį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje susitikome su Lietuvos respublikos ugdymo įstaigų, taip pat pavadintų „Žibutėmis“, atstovais. Jie taip pat puikiai įsitraukė į projekto veiklas, kurdami darbelius meninėmis ar STEAM priemonėmis tema „Miškas“, „Jūra”, „Pilis“ ir „Pasaka“. Susitikimo metu pasidalijome mintimis, kaip sekėsi dalyvauti šiame projekte.

Dėkojame M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui Vytautui Andruškevičiui ir visiems mokytojams už puikią edukaciją. Ačiū tariame ir Dianai Juškevičienei, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios vargonininkei, kuri supažindino vaikus su vargonų muzika. Dėkojame respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ mokytojoms, vaikams, pedagogams, taip išradingai bei kūrybingai dalyvavusiems projekte.

Rita Rimkevičiūtė,
Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui