„Tūkstantmečio mokyklų“ projektas – reali nauda ir Druskininkų pedagogams

Druskininkų savivaldybėje aktyviai įgyvendinama „Tūkstantmečio mokyklų I“ programa. Ji neapsiriboja vien tik naujų erdvių sukūrimu ir priemonių įsigijimu, bet taip pat apima mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijų stiprinimą lyderystės, kultūrinio ugdymo, įtraukiojo ugdymo bei STEAM ugdymo srityse.

Vicemeras S. Kazakevičius: „Neabejoju, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas padės Druskininkams sustiprinti švietimo sistemą ir ugdymo kokybę“ / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Švietimo įstaigų vadovai ir mokyklų bendruomenės aktyviai dalyvauja ugdomojo konsultavimo mokymuose, kurių metu kartu su ekspertu dr. Aurimu M. Juozaičiu aptaria programos vykdymo eigą, stiprina vadybines kompetencijas, analizuoja kylančias problemas. Sėkmingai vykdoma ilgalaikė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Partnerystė giliam mokymuisi“, kurios metu mokyklų atstovai, išanalizavę mokyklų situaciją bei poreikius, parengė projekto planus, kuriuos vykdys per programos įgyvendinimo laikotarpį. TŪM dalyvaujančiose mokyklose taip pat organizuojamos konsultacijos dėl universalaus dizaino mokymuisi principų taikymo.

Mokyklose suformuotos FOCUS grupės – mokytojų dalykininkų „ratai“, kuriuose intensyviai dirbama, kuriant asmeninės mokinio pažangos trajektorijos konstravimo bei stebėjimo sistemą. Įgyvendinant programą, daug dėmesio skiriama vienam šiuolaikiškiausių ugdymo būdų – STEAM (STEAM yra iš anglų kalbos kilęs akronimas, reiškiantis penkias disciplinas Science – Gamtos mokslai, Technology – Technologijos, Engineering – Inžinerija, Arts – Menai ir Kūryba, Math – Matematika, red. pastaba). Rengiama ugdymo medžiaga Druskininkų savivaldybės pedagogams leis STEAM veiklas lengviau integruoti į pamokų turinį, o mokiniams – pamokų metu įgytas žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

„Tūkstantmečio mokyklų“ projektas mums leis atnaujinti mokyklų infrastruktūrą, įrengti laboratorijas, o svarbiausia – kelti mokytojų ir mokyklos vadovybės kompetencijas bei kvalifikaciją. Tai yra privalomas uždavinys, norint turėti šiuolaikišką, pažangią, į vaikų pasiekimus orientuotą švietimo sistemą. Džiaugiuosi, kad mūsų švietimo bendruomenė nori tobulėti, stiprinti savo žinias, įgūdžius ir jau įsitraukė į jiems skirtas veiklas. Jie, susibūrę į komandas, dirba, generuoja idėjas, diskutuoja, kaip tobulinti ugdymo procesą, kad vaikams jis būtų ir įdomus, ir naudingas. Žinau, kad tėvai atkreipė dėmesį, jog jų vaikams nevyksta kai kurios pamokos – jų metu pedagogai mokosi. Tai – būtinas procesas, norint pasiekti rezultatų.

Pedagogų mokymai – intensyvūs, iš anksto suplanuoti, nes norime spėti į projekto terminus ir pasisemti iš jo visko, ko tik galime. Todėl tėvelių prašau supratingumo ir palaikymo mokytojams. Neabejoju, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas padės Druskininkams sustiprinti švietimo sistemą ir ugdymo kokybę“, – sako Druskininkų savivaldybės vicemeras Simonas Kazakevičius.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė: „Džiaugiamės, kad TŪM projektas suteikia galimybę dirbti su stipriais, įtraukiojo ugdymo srityje turinčiais patirties lektoriais, kurie moko mokytojus Universalaus dizaino mokymosi, kaip vienos iš įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prieigų. Ji orientuota į visų besimokančiųjų poreikių užtikrinimą. Mokytojai taiko išmoktus metodus pamokose, dalijasi tarpusavyje patirtimi, planuoja mokymosi turinį ir formas bendradarbiaudami su mokiniais.“

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Lina Bagdanavičienė

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Lina Bagdanavičienė: „Mokykloje šis projektas įgyvendinamas, ne tik atnaujinant turimą mokymo bazę, įsigyjant reikiamas priemones, tačiau ir stiprinant mokytojų dalykines kompetencijas, vadovų lyderystę. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė mokymų metu gilina kūrybiškumo ir kritinio mąstymo kompetencijas, ieško netradicinių mokymosi aplinkų, stiprina bendradarbiavimo įgūdžius, dalinasi patirtimi su kitų savivaldybių mokyklomis, dalyvaujančiomis šiame projekte.“

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė: „Galiu pasidžiaugti, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ programa svarbi ne tik kaip investicija į infrastruktūrą, kurios metu bus įrengtos šiuolaikiškos ugdymo erdvės, atliepiančios įvairius moksleivių poreikius. Vykstantys mokymai duoda didelę pridėtinę vertę kompetencijų stiprinimui, asmenybės augimui ir bendradarbiavimo santykių kūrimui. Smagu, kad, bendradarbiaujant su savivaldybės kultūros įstaigomis, Lazdijų rajono mokyklomis (programa įgyvendinama bendrai), atrandamos įdomios bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos bei planuojamos naujos veiklos.“