„Saulės“ mokyklos bendruomenė – nuotolinio mokymo(-si) kelyje

Jau trečią savaitę „Saulės“ pagrindinė mokykla, kaip ir visos mūsų Savivaldybės švietimo įstaigos, tęsia mokymą nuotoliniu būdu ir sėkmingai prisitaiko prie naujų sąlygų. Be abejo, trumpas laikas pasiruošimui, neturint nuotolinio mokymo praktikos, buvo didelis iššūkis visai mokyklos bendruomenei. Šiandien jau galiu pasidžiaugti, kad mokytojų, visų pedagoginių darbuotojų sutelktumas, bendradarbiavimas, profesionalumas ir kruopštus darbas, tėvelių geranoriškumas, pagalba ir nuoširdus bendravimas su mokytojais padėjo priimti ir įveikti iššūkį. Per trumpą laiką mokytojams teko išmokti dirbti įvairiose virtualiose mokymo aplinkose, pasirinkti vaizdo konferencijų, apklausų įrankius, nuspręsti, kokį skaitmeninį turinį pamokoms pasirinkti internete, kokiu būdu perduoti mokiniams, tėvams reikiamą informaciją, pateikti užduotis ir kvietimus prisijungti prie vaizdo pamokų ir konsultacijų, rūpintis, kad visi mokiniai pasiruoštų dalyvauti ugdymo procese. Bendravimas mokytojui su mokiniais „per ekraną“ – taip pat naujas dalykas. Nuoširdų AČIŪ šiandien tariu visiems – mokytojams, pavaduotojams ugdymui, visiems pedagoginiams darbuotojams. Už tai, kad tą darbo intensyvumo ir santykių ekstremaliomis sąlygomis egzaminą išlaikėme.

Mokytojai, savo pašaukimo vedami, negailėdami savo poilsio laiko, kiekvieną pasirengimo nuotoliniam mokymui dieną dalyvavo įvairiuose seminaruose, ieškojo būdų, kaip tęsti mokymą, stengėsi, kad nuotolinis mokymas startuotų kuo sklandžiau. Visa mokyklos bendruomenė ypač dėkinga IT sistemų administratoriui Viktorui, kuris savo darbo valandų taip pat neskaičiuoja, konsultuoja ir padeda mokytojams, mokiniams, darbuotojams, visiems, kam reikia pagalbos informacinių technologijų naudojimo klausimais. Jam talkina ir mokytoja Jūratė, kuri mokytojų „Facebook“ grupėje dalijasi savo patirtimi, parengė darbo Google Classroom platformoje instrukcijas ir mokytojams, ir mokiniams. Daug laiko reikia pasiruošimui pamokoms, atsiranda kasdienių rūpesčių, tačiau visi suprantame, kokį sudėtingą laikotarpį išgyvename.

„Saulės“ mokyklos mokytojai pastebėjo, kad mokiniams nuotolinis mokymasis patinka/Asmeninio archyvo nuotraukos

Mokytojai sako, kad antrą mokymosi savaitę darbai dėliojasi jau lengviau, mūsų susitarimai išdėstyti ir paskelbti Mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos apraše, jis paskelbtas mokyklos tinklapyje, susitarta ir dėl vaizdo pamokų ir konsultacijų vedimo. Priešmokyklinukai ir pradinukai mokomi mokytojų pasirinktu ir su mokinių tėvais suderintu būdu, naudojant Padlet mokymo platformą, TAMO elektroninį dienyną ir vaizdo konferencijų programą „Zoom“, EMA ir „EDUKA klasė“ virtualias mokymo aplinkas, įvairias skaitmenines ugdymo turinio priemones. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) bendraujama per TAMO dienyną, klasių „Facebook“ grupėse, telefonu, messenger programa. 5-10 klasėse mokymui(-si) pasirinkta Google Classroom platforma, į kurią kiekvieną dieną keliamos užduotys mokiniams. Ši platforma suteikia mokytojui galimybę organizuoti mokymą jo pasirinktu būdu: dirbti virtualioje klasėje kartu su mokiniais prie tos pačios užduoties ar skirti pamokos laiko mokinių savarankiškam darbui ir sekti jo eigą pamokoje, taikyti vaizdo konsultacijas, vertinti mokinių darbus.

Mokiniams nuotolinis mokymasis patinka. „Ir mano klasės mokiniai, ir jų tėveliai prašo vesti virtualias pamokas. Jų lankomumas – šimtaprocentinis. Mokiniai mieliau ir noriau mokosi visi kartu, nei atskirai. Tokiu būdu jie geba laiku atlikti užduotis, atsiskaitymus, o ir tėvai per daug neapkraunami. Nuotoliniame mokymesi įžvelgiu daug teigiamų aspektų, nes mokiniai natūraliai tampa savarankiškesni, atsakingesni, mokosi iš savo patirties“, – mintimis dalijasi mokytoja Ieva. O mokytojos Ilveta ir Violeta nuotoliniam mokymui naudoja Padlet platformą, kuri leidžia kurti skaitmenines lentas. „Čia informacija atrodo patraukliau, vaizdingiau, susikurta lenta itin paprasta dalytis su mokinių tėvais ir kitais besimokančiaisiais. Padlet lentoje galima medžiagą pateikti kelių formatų – teksto, vaizdo, vaizdo įrašo arba galima įtraukti hipersaitus. Puikiai veikia įvairiose naršyklėse, planšetiniuose kompiuteriuose, telefonuose. Savo paskyroje mokytojas gali kurti ne tik naujas erdves bei jas redaguoti, bet ir sekti mokinių, tėvų veiklą – stebėti, ką jie publikuoja, redaguoja ir panašiai. Antrokai patys puikiai naudojasi visomis aktyviomis nuorodomis“, – pasakoja mokytojos. Mokytoja Vitalija sako, kad Zoom programa suteikia gana dideles ir plačias bendravimo galimybes, aiškinantis naują medžiagą, skaidrių demonstravimo, aiškinimo lentoje – tarsi klasėje. O kur dar vaizdo įrašymo galimybės, galimas skaitymas kartu ar bendri žaidimai per learningaps.org programą. Mokiniai pristatinėja savo projektus klasės draugams, diskutuoja, klausia, teikia pasiūlymus ir daro išvadas.

Su mokiniais, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba ir švietimo pagalbos specialistai: bendradarbiaudami su mokytojais, sutartu būdu teikia rekomendacijas tėvams, individualią pagalbą mokiniams, susidūrusiems su sunkumais, atliekant užduotis, veda individualias konsultacijas. Socialinė pedagogė Kristina domisi mokinių dalyvavimu pamokose, rūpinasi socialiai remtinomis šeimomis.

Džiaugiuosi ir dėkoju tėveliams už jų palaikymą, kantrybę ir supratimą, kad nuotolinio mokymo pradžia nebus lengva nei mokyklai, nei jiems. Ypač nelengva priešmokyklinukų ir pradinukų tėveliams, nes jie turėjo ir turi padėti savo vaikams susidėlioti darbotvarkę, sekti, kaip jie tos darbotvarkės laikosi, padėti, atliekant ir mokytojų pateiktas užduotis. Mokytoja Asta džiaugiasi, kad jos grupės vaikų tėveliai labai aktyviai įsitraukė į nuotolinį mokymą. Siunčia į klasės „Facebook“ grupę fotografijas, filmuotus vaizdelius, kaip vaikai smagiai mokosi namuose, o atšilus orams – ir balkonuose ar terasose. Mokytoja įsiklauso į tėvelių siūlymus, užduotėles pateikia aiškiai ir suprantamai, vykdyti jas galima vaikams ir tėvams patogiu laiku.

Pasibaigus koronaviruso pandemijai, sugrįšime į pasikeitusią mokyklą. Mes, mokytojai, būsime įgiję naudingos patirties, per labai trumpą laiką patobulinę IT naudojimo kompetencijas, labiau pasitikintys savo gebėjimais, siekiantys pokyčių. Ši patirtis išplės mokymosi be sienų suvokimą, ją galėsime taikyti ir įprastomis sąlygomis. Mokiniai turbūt labiau pažinę save, įgiję daugiau savarankiško mokymosi įgūdžių, suvokę ir mokyklos aplinkos svarbą. Jau dabar girdime, kad pasiilgo mokytojų, auklėtojų, klasės draugų.

Dar kartą dėkoju mokyklos bendruomenei ir linkiu mums visiems kantrybės, stiprybės, sveikatos, turėti viltį ir visada tikėti sėkme.

Ramutė Siliūnienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė