Pasisemti patirties – į Bergeno gimnaziją

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojų komanda: direktorė Danutė Časienė, anglų kalbos mokytojos Audronė Dreinienė, Janina Jonušauskaitė ir socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė dalyvavo stažuotėje pagal programos Erasmus KA-1 projektą „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas, naudojant inovatyviuosius mokymo metodus“. Kelionės į Norvegijos Bergeno miesto Amalie Skram gimnaziją tikslas – naujų ugdymo strategijų pažinimas, galimybė pasisemti patirties, kaip, naudojantis inovacijomis, ugdomi XXI amžiaus gebėjimai.


Direktorė D. Časienė, anglų kalbos mokytojos A. Dreinienė, J. Jonušauskaitė ir socialinė pedagogė A. Gaidamavičienė Bergeno Amalie Skram gimnazijoje pasisėmė patirties, kaip, naudojantis inovacijomis, ugdomi XXI amžiaus gebėjimai/Asmeninio archyvo nuotraukos

Įtemptos darbo savaitės metu būta susitikimų ir pokalbių su mokyklos administracija, diskusijų su įvairių specialybių mokytojais, socialiniu pedagogu, stebėta 11 pamokų ir dalyvauta penkiuose susitikimuose su mokyklos darbuotojais. Druskininkų atstovės buvo maloniai priimtos, joms sudarytos visos sąlygos projekto užduotims įgyvendinti.

Amalie Skram gimnazija Bergene priima mokinius nuo 16 metų pagal jų pasiekimus, o mokslas trunka trejus metus. Mokinys gali netekti teisės čia mokytis, jei jo metiniai rezultatai – per žemi. Klasės didelės – iki 30 mokinių, per užsienio kalbos pamokas jos neskaidomos į grupeles. Dėstomos 7 užsienio kalbos: kinų, vokiečių, prancūzų, anglų, ispanų, italų, japonų. Ugdymas vyksta labai demokratiškoje, ilgametėmis abipusės mokytojo ir mokinio pagarbos ir atsakomybės tradicijomis grįstoje švietimo aplinkoje. Beveik visi mokytojai turi savo dalykų (dviejų-trijų) magistro išsilavinimą. Santykis tarp mokytojo ir mokinio yra laisvas ir atviras. Mokytojams suteikta didelė laisvė dirbti, kaip kūrėjams ugdymo procese. Jie neprivalo užsiimti kitais, su pamoka nesusijusiais darbais, tačiau mėgsta dalyvauti savanorystės ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Pamokos trunka vieną valandą, jos vedamos norvegų kalba arba ta užsienio kalba, kurios mokinys mokosi. Anglų kalba nuo antrųjų metų (10-osios klasės) nedėstoma kaip dalykas – mokiniams pateikiama anglakalbių šalių istorija, sociologija, anglų literatūros ir kiti kursai, lavinantys mokinių dalykines bei bendrąsias kompetencijas. Mokykla – aktyvi tarptautinių „Erazmus“ projektų dalyvė, ji inicijuoja mainų programą su 7 šalimis: Kinija, Japonija, Vokietija, Austrija, Ispanija, Martinikos respublika, Škotija. Mokiniai, besimokantys pirmus metus, turi galimybę išvykti mokytis į užsienio šalį visiems metams. Antraisiais metais dažniausiai naudojama projektinė pamokų organizavimo forma, rengiami ilgalaikiai ir trumpalaikiai kursai (stebėjome keletą labai įdomių, dvi valandas trunkančių, mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą ugdančių veiklų). Antraisiais metais mokinių „stažuotės“ užsienio mokyklose trunka trumpiau – vieną savaitę. Trečiaisiais, baigiamaisiais, metais mokiniai į užsienį nebevyksta, susikoncentruoja į mokymąsi, ateities karjerą. Baigę mokyklą, abiturientai nori išbandyti save kitų šalių universitetuose – vyksta ne tik į žinomus, prestižinius, bet ir mielai renkasi medicinos studijas Lenkijos, Vengrijos universitetuose. Universitetus pasirenka 51,4 procentai baigusiųjų šią gimnaziją – būtent tie, kurie tikrai nori siekti akademinės karjeros.

Mokinių pasiekimai (atsiskaitomieji darbai) vertinami, taikant šešių balų sistemą. Visi mokiniai nešiojasi mokyklos išduotus kompiuterius ar planšetes, kuriuos, mokslams pasibaigus, gali pasiimti. Didžiausias dėmesys skiriamas individualiam bei grupiniam darbui ir informacijos paieškos būdams, kritinio mąstymo ugdymui. Mokiniai skatinami kuo daugiau savarankiškai dirbti, sudaromos sąlygos matyti savo veiklos praktinę naudą. Nėra suvaržymų griežtomis taisyklėmis pamokų metu. Mokiniai jaučiasi laisvai. Uždavus individualų darbą, jie gali pasirinkti ne tik atlikimo vietą: likti klasėje, dirbti bibliotekoje, koridoriuje, primenančiame biblioteką, ar kitur, bet ir būdą, kaip tai atlikti. Mokytojas jiems – konsultantas bei pagalbininkas. Norvegijos mokinių rezultatai yra vieni iš geriausių tarptautiniuose tyrimuose, jų mokymo sistema kitokia, nei pas mus.

Namų darbai – ilgalaikiai. Dažniausiai dviem savaitėms skiriami tam tikri kūrybiniai individualūs arba grupiniai projektai. Kasdien jie neužduodami, nebent mokinys ko nors nespėjo per jam skirtas valandas. Mokiniai turi susikūrę savo Podcast tinklalaides namų darbams atlikti. Juos vertindami, mokytojai prisijungia prie jų sistemos. Savo nuoširdumu mus pakerėjo prancūzų kalbos mokytoja, kuri puikiai išdėstė pamoką iš savo parašyto vadovėlio ir jį padovanojo mūsų mokyklai. Su kinų kalbos mokytoja stebėjome mokytojos taikomus metodus mokytis šios kalbos. Kinų kalba – populiari, nes didėja bendradarbiavimo galimybės bei mieste kuriasi kinų įmonės.

Daug dėmesio skiriama tėvų informavimui ir švietimui. Per mokslo metus tris kartus šaukiami tėvams skirti susirinkimai apie mokinių pažangą. Kontaktinis dėstomo dalyko mokytojas kviečia kiekvieno mokinio tėvus individualiam pokalbiui ne mažiau kaip du kartus per metus. Su mokiniais, kurie nepasiekia atitinkamų išsilavinimo standartų, sutartys nepratęsiamos. Jie eina mokytis į kitas miesto mokyklas, dažnai – privačias, kuriose mokslas kainuoja iki 150 Eur per mėnesį.

Aplankytos mokyklos koridoriuose instaliuota prabangi garso absorbavimo aparatūra. Kad mokinimas būtų patogu, klasėje keli integruoti ekranai rodo tą patį vaizdą. Klasės lentos ilgis – per visą sieną. Mokiniai ir mokytojas sėdi ant ergonominių biuro kėdžių su ratukais, todėl gali keisti savo sėdėjimo erdves pamokos metu, kai prireikia. Visų klasių sienų dalis – stiklinė, todėl viską galima matyti iš koridoriaus. Yra nemokami kavos aparatai ir mokiniams, ir mokytojams. Visos mokyklinės erdvės išpuoštos subtiliais piešiniais ir spalvomis, ant sienų nėra jokių plakatų. Modernios treniruoklių ir sporto salės su susilankstančiomis sienomis. Didelis šiuolaikiškai įrengtas baseinas, atitinkantis tarptautinius olimpinius standartus, skirtas ir mokiniams, ir miesto bendruomenei, ir olimpinių vilčių rengimui. Įspūdingos tiksliųjų mokslų – chemijos, fizikos – klasės su laboratorinių darbų priemonėmis bei įrenginiais. Mokykloje yra kelios didesnės studentiškos auditorijos, viena iš jų – ypač didelė. Ten vyksta didieji mokyklos renginiai, šventės. Pakanka tik pastatyti mobilią sceną, ir pasikeičia didžiosios auditorijos paskirtis. Mokykloje įrengta speciali filmavimo studija, mokiniai gali filmuoti reportažus, pranešimus, laidas, vėliau jas montuoti. Bibliotekoje įrengtos erdvės patogiam skaitymui ar grupiniams darbams bei projektams rašyti. Norintiems visiškos tylos, galima dirbti specialiame bibliotekos tylos kambaryje. Mokykloje yra daug nedidelių kabinetų, kurie skirti grupėms ar pavieniams mokiniams ramiai dirbti.

Mokykloje veikia valgykla, nors dauguma moksleivių, kaip pastebėjome, valgo savo atsineštus priešpiečius. Vienos valandos pietų pertrauka – dar viena galimybė pabendrauti atskirai mokiniams ir mokytojams. Kiekvieną pirmadienį mokytojai kartu su administracija šios pertraukos metu, šeimyniškai pietaudami, aptaria svarbiausius klausimus. Mokytojų kambarys – itin erdvus, ten laisvu laiku galima pailsėti ir atsigerti kavos ar sulčių iš aparatų, pasimėgauti vaisiais.

Mokinių veikla paskirstyta pagal aukštus: pirmasis-antrasis – bendras (sporto salės, valgykla, mokytojų kambarys, baseinai, rūbinės), trečiajame aukšte mokosi pirmokai (devintokai), ketvirtajame ir penktajame 2-okai ir 3-okai (dešimta ir vienuolikta klasės), o šeštasis aukštas skirtas moksliniams eksperimentams bei kūrybinėms tiriamosioms veikloms. Ši mokyklos dalis primena mokslinio tyrimo institutą. Kiekvienas direktoriaus pavaduotojas turi savo kuruojamą klasių grupę, o vienas atskiras pavaduotojas užsiima mokyklos tarptautinės veiklos kuravimu.

Gimnazijoje integruotos trys specialiųjų poreikių vaikų klasės. Jose – po 8 mokinius, kurie mokosi pagal savitą programą atskirose klasėse, kaip ir kitose Europos šalyse. Šie mokiniai mokosi savarankiškumo, verslo pradmenų, formuoja socialinius įgūdžius, dirbdami, organizuoja originalios mokinių kavinės darbą. Tokiems mokiniams, kad nepavargtų, nebūtina lankyti visų dalykų pamokų, pavyzdžiui, per dieną – keturios akademinės valandos ir dvi valandos, skirtos baristos profesijai įgyti. Ši kavinė veikia mūsiškojo UAB principu ir save išlaiko, o mokiniai, baigę šią mokyklą, mielai priimami dirbti Bergeno maitinimo įstaigose arba tęsia mokymąsi profesinėse mokyklose.

Ši stažuotė buvo puiki galimybė kitaip pažvelgti į ugdymo procesą, atrasti naujų idėjų ir jas atsirinkti, pritaikyti pagal galimybes, palyginti ugdymo proceso priežiūros veiklas, mokytojų naudojamus metodus pamokose, dalyvavimą įvairiose neformaliosiose veiklose, pabendrauti su kolegomis mokytojais, administracijos atstovais.

Parengė stažuotės Norvegijoje dalyvės Danutė Časienė,

Audronė Dreinienė, Agnė

Gaidamavičienė, Janina

Jonušauskaitė