Mokytojų pagerbimo šventėje – nuoširdūs sveikinimai, padėkos ir puiki nuotaika

Praėjusią savaitę visa Lietuva šventė Mokytojų dieną. Ta proga praėjusį trečiadienį buvo organizuotas padėkos vakaras Druskininkų savivaldybės pedagogams, kuriame nestigo puikios nuotaikos, gražios muzikos, nuoširdžių padėkos žodžių.

Renginyje dalyvavo rekordinis skaičius – beveik 250 savivaldybės pedagogų, taip pat būrys garbingų svečių – Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,  Seimo narys Zenonas Streikus,  Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonas, kunigas Algirdas Šimkus bei Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios kunigas, parapijos klebonas Vaidas Vaišvilas.

Vakaro metu garsiais aplodismentais pasveikinti renginyje dalyvavę mokytojai senjorai, o šiais metais atšventusieji garbingus jubiliejus, buvo apdovanoti  mero Ričardo Malinausko sveikinimais ir dovanomis. Garbingus jubiliejus šiemet atšventė mokytojai:  Onutė Balčiūnienė, Janina Markevičienė, Alina Vilūnienė, Rūta Šumskienė,  Onutė  Stravinskienė ir  Marijona Galvanauskienė.

Mero padėkos už reikšmingas iniciatyvas, kūrybišką darbą su mokiniais bei bendradarbiavimą su kolegomis ir mokinių tėvais įteiktos net 15–ai praėjusiais mokslo metais pasižymėjusių pedagogų:  „Saulės“ pagrindinės mokyklos vyr. socialinei pedagogei Kristinai Rūkštelienei, „Saulės“ pagrindinės mokyklos rusų k. mokytojai metodininkei Ritai Zubienienei, „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytojai Tatjanai Krugelienei, Sporto centro treneriui Kęstučiui Jezepčikui, ,,Atgimimo“ mokyklos pradinio ugdymo mokytojai Laimai Dabrukienei, ,,Atgimimo“ mokyklos istorijos mokytojai metodininkei Lijanai Lukošiūnienei, M.K.Čiurlionio meno mokyklos vyr. mokytojui, vyr. koncertmeisteriui Danui Juškevičiui,  „Ryto“ gimnazijos choreografijos mokytojai Rūtai Dvorkinienei, „Ryto“ gimnazijos matematikos mokytojui Zenonui Maskalenkai, Leipalingio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Jolantai Miliuvienei, Viečiūnų progimnazijos pedagogei Gintarei Ruckutei, Viečiūnų progimnazijos mokytojai Aurelijai Zubrickaitei, lopšelio-darželio „Bitutė“ pedagogei Vladai Makselienei,  lopšelio- darželio „Žibutė“ pedagogėms Astai  Buragienei,  Editai Kibirkštytei.

Druskininkų savivaldybė pedagogams dovanojo puikų, nuoširdų bei linksmą vakarą su melodingomis atlikėjų Irūnos Pūzaraitės bei Mariaus Jampolsio dainomis, skaniomis vaišėmis, Druskininkų vandens parko dovanomis, bet svarbiausia – taip reikalingu padėkos ir padrąsinimo žodžiu, galimybe pabūti drauge po keleto iššūkių pilnų metų.

„Mano Druskininkai” informacija