Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti

Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti Paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kiti), fiziniai asmenys (laisvieji mokytojai), turintys teisę vykdyti švietimo veiklą.

Konkursui pateiktos Programos bus vertinamos, atsižvelgiant į prioriteto tvarka išdėstytus kriterijus:

1. numatančioms užimti daugiau vaikų;

2. turinčioms papildomų finansavimo šaltinių;

3. turinčioms socialinius partnerius;

4. numatančioms veiklos tęstinumą;

5. numatančioms užimti mokinius:

5.1. turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;

5.2. gaunančius socialinę paramą;

6. programoms, kurių vykdytojai yra Švietimo teikėjai, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė (laisvieji mokytojai).

Vaikų vasaros poilsio veiklas prašome planuoti nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Programos turi būti organizuojamos, vadovaujantis galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis rekomendacijomis.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. birželio 16 d. imtinai Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos, dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašyta „Paraiška Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti“ ir nurodytas Programos pareiškėjo pavadinimas.

Druskininkų savivaldybė numato skirti kiekvienam Druskininkų savivaldybės vaikui, dalyvaujančiam atrinktose vasaros poilsio programose, 50 eurų dydžio krepšelį.

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti paraiškų teikimo konsultuojame telefonu (8 313) 53 372.

Programos paraiškos, išlaidų sąmatos formos, bei programų vertinimo kriterijai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt

Laukiame Jūsų paraiškų.