Druskininkų švietimo įstaigų vadovai aptarė artėjančių naujų mokslo metų naujoves

Artėjant rugsėjui, Druskininkuose kasmet rengiamas Savivaldybės vadovų, administracijos atstovų ir švietimo įstaigų vadovų be jų pavaduotojų pasitarimas-konferencija, kurios metu pasidalinama įžvalgomis ir gerąja ugdymo patirtimi, aptariamos švietimo aktualijos, pasirengimas naujiems mokslo metams.

Konferencijoje „4M: Mokykla, kurią Myli Mokiniai ir Mokytojai. Kaip galėtume vieni kitiems padėti?“ buvo aptartas Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimas 2022-2023 mokslo metams / Roberto Kisieliaus nuotraukos

Pirmadienį organizuotoje konferencijoje „4M: Mokykla, kurią Myli Mokiniai ir Mokytojai. Kaip galėtume vieni kitiems padėti?“ buvo aptartas Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimas 2022-2023 mokslo metams.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas švietimo įstaigų vadovams padėkojo už jų darbą ir palinkėjo aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje, sprendžiant savivaldybės mokinių ugdymo klausimus.

Susitikime taip pat dalyvavo ir mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius, skaitydamas savo pranešimą „Druskininkų švietimo pažanga: kur esame ir ko siekiame?“, pasidžiaugė efektyviai naudojamomis mokymo lėšomis, atkreipė dėmesį į sritis, kurias reikia stiprinti – mokyklų bendradarbiavimą, mokinių egzaminų rezultatus.

Mokyklų vadovai dalijosi mintimis pranešimuose „Aukštesni rezultatai ir geresnė savijauta: „Ką darome? Kaip? Ir Kodėl?“, kiekvienas iš jų pristatė savo įstaigos veiklos prioritetus bei sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo ateinančiais mokslo metais.

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown teigė, kad šiais metais su mokyklų vadovais organizuotame pasitarime buvo nuspręsta didesnį dėmesį skirti mokytojų darbo krūvių sudarymui, kryptingai planuojant pagalbą mokininiams, sudarant geresnes sąlygas aukštesniems mokinių pasiekimams. Taip pat planuojama gerinti pedagogų darbo sąlygas, tam skiriant papildomų materialinių išteklių.

Moksleivių skaičius Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose nemažėja, išlieka stabilus.