Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ atnaujino lauko ir vidaus erdves

Prieš šiuos mokslo metus Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ atnaujino ne tik lauko, bet ir vidaus erdves. Už tai visų pirma norime padėkoti Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų tėveliams, darbuotojams ir kitiems bendruomenės nariams, kad skyrėte 1.2 procentų GPM paramą mūsų įstaigai.

Jūsų skirta parama padeda darželiui tapti vis jaukesniu, modernesniu, gerinti bei plėsti vaikų ugdymosi sąlygas viduje bei lauke. Šiomis lėšomis tvarkoma įstaigos erdvės, kuriomis gali naudotis vaikai. Šiais metais jiems pritaikyta erdvė „Eksperimentų kambarys“ ir nupirkta interaktyvi lentą su įdiegta programine įranga. Programoje numatytos įprastinės interaktyvių lentų valdymo funkcijos – galima piešti, maketuoti, grupuoti, naudotis programoje esančiomis fonų, paveikslėlių galerijomis, sukurti individualias užduotis. Ši mokymo priemonė veiklose leidžia įdomiai, šiuolaikiškai ir efektyviai perteikti žinias. Ji padeda individualizuoti ugdymo turinį: užduotys sukuriamos arba naudojamos jau sukurtos pagal vaikų amžių ir galimybes. Darbas su interaktyviąjalenta taip pat gerina vaiko ir pedagogo bendravimą. Vaikučiai su džiaugsmu, noriai atlieka užduotis lentoje, emocingai reiškia savo mintis ir nuomonę. Atlikdami užduotis, ugdytiniai mokosi laikytis taisyklių, stebi, kaip žaidžia kiti, padeda draugui, tariasi. Taigi interaktyvi lenta – naujas žingsnis šiuolaikiniame vaikų ugdyme, padedanti sudominti vaikus ir didinti jų motyvaciją.

Prieš naujus mokslo metus Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ atnaujino ir pagyvino ne tik lauko, bet ir vidaus erdves/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Rita Rimkevičiūtė
Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui