Druskininkų abiturientams brandos atestatai šiemet iškilmingai įteikti naujoje erdvėje – bažnyčioje

Kaip ir kiekvieną vidurvasarį, po brandos egzaminų, Druskininkų mokyklos iškilmingai atsisveikina su abiturientais, išleisdamos juos savarankiškam skrydžiui. Šiemet abiturientų išleistuvės buvo kitokios – iškilminga 47-osios laidos brandos atestatų ceremonija antradienio vakarą surengta Druskininkų Švč. Mergelės Škaplierinės bažnyčioje.

Šiemet „Ryto“ gimnaziją baigė 106 abiturientai, taip pat dar 6 jaunuoliai vidurinį išsilavinimą įgijo Druskininkų švietimo centre.

Antradienio vakarą į bažnyčioje surengtas atestatų įteikimo iškilmes susirinko abiturientai, jų šeimos nariai, draugai, mokytojai. Pasveikinti mokyklą baigiančius moksleivius atvyko ir Druskininkų savivaldybės atstovai. Dainomis šventės dalyvius pasveikino 2019 metų laidos abiturientė Ema Zdanavičiūtė ir šių metų abiturientė Jorūnė Keturkaitė.

Abiturientų išleistuvių akimirkas užfiksavo Gabrielė Marcinkevičiūtė ir Robertas Kisielius

Atestatų įteikimo šventės metu Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown ir mero patarėjas Simonas Kazakevičius mero vardu pasveikino šimtukais brandos egzaminus išlaikiusius moksleivius, juos ruošusius mokytojams, įteikė jiems padėkas ir gėles.

Sveikinimo kalboje S. Kazakevičius priminė, kad abiturientai nuo šiol eina į suaugusiųjų gyvenimą, kuriame daug galimybių, o sėkmė lydi tuos, kurie yra išsimokslinę. „Linkiu mokytis visą gyvenimą ir žengti per gyvenimą plačia širdimi. O tam, kad sėkmė jus lydėtų visą gyvenimą, ieškokite protingesnių už save. Svarbiausia – būkite gerais žmonėmis! Po studijų sugrįžkite į Druskininkus, čia būsite visada laukiami“, – sakė mero patarėjas.

D. Brown sakė, kad abiturientai jau gali drąsiai pasidžiaugti savimi, nes jiems pavyko įveikti vieną gyvenimo etapą. „Tai – vieno kelio pabaiga, o kito pradžia. Linkiu, kad kelionė būtų sklandi ir lengva. Atraskite studijas, mylimus žmones ir save“, – palinkėjo Švietimo skyriaus vedėja.

Kaip sakė D. Brown, šiemet mūsų savivaldybės mokinių visų egzaminų įvertinimai yra aukštesni nei šalies vidurkis. Matematikos egzamino neišlaikė 28 proc. (šalies vidurkis – 35 proc.), lietuvių kalbos egzamino iš 100 laikiusių neišlaikė tik 3 mokiniai. Visi kiti brandos egzaminai buvo išlaikyti.

Druskininkų abiturientai gavo 5 šimtukus, 4 mokiniai – po vieną, o viena abiturientė – du. Gabija Januškaitė 100 balų įvertinimą gavo istorijos ir geografijos egzaminuose, Artsiom Lomot – rusų kalbos egzamine, Aušrinė Navickaitė – lietuvių kalbos ir literatūros, Uršulia Teodora Urinovič – rusų kalbos egzamine. Druskininkų savivaldybė tęsia kasmetę tradiciją – už kiekvieną šimtuką abiturientų sąskaitos pasipildė 200 Eur piniginėmis premijomis.

Geriausius abiturientus stipendijomis apdovanojo ir buvę gimnazijos auklėtiniai. 1994 metų laidos abiturientas Tadas Šarapovas ir 2000 metais mokyklą baigęs Darius Šavolskis kasmet skiria vienkartines stipendijas mokiniams, baigiantiems gimnaziją ir pasiekusiems gražių rezultatų.

„Ne pirmus metus prie rėmėjų grupės prisijungia mokytojai ir tėvai. Bronė ir Jevgrafijus Samuchovai pasveikina geriausią matematiką, o Gimnazijos tarybos tėvų atstovai – geriausiai parašiusį lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Šiemet stipendijos įteiktos Arnui Boziui, Gabijai Januškaitei, Tomui Kemzūrai, Nikitai Kisialeuski ir Aušrinei Navickaitei“, – pasakojo „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė.

Ji nuoširdžiai dėkoja kunigui Vaidui Vaišvilui už pasiūlymą organizuoti Brandos atestatų įteikimo šventę bažnyčioje: „Ypatingoje erdvėje mes visi – abiturientai, mokytojai, svečiai – jautėmės ypatingai, tarsi šiek tiek pakylėti. Šventės dalyvių kuriama emocija bei erdvė renginiui suteikė daugiau iškilmingumo ir solidumo“.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras: „Su nauja pradžia, mieli abiturientai! Nepamirškime, kad mokytis jiems teko ypatingomis – pandemijos – sąlygomis. Nuoširdžiai sveikinu keturis mūsų šimtukininkus. Už tokius aukštus pasiekimus kiekvienam įteikta piniginė savivaldybės dovana – po 200 eurų už kiekvieną šimtuką.

Sveikinu ir mokinius ruošusius pedagogus – savo nuoširdžiu darbu jūs padedate vaikams siekti svajonių. Šiandien, laikydami rankoje atestatus, šie jauni žmonės tikriausiai galvoja, kur toliau juos nuves gyvenimas. O pasirinkimų tiek daug: studijuoti, dirbti, atrasti save, pamatyti pasaulį, tobulėti, pažinti, pamatyti. Būkite drąsūs, tai jūsų laikas – išnaudokite visas galimybes.

O Druskininkai visada lauks Jūsų sugrįžtant“!

„Mano Druskininkai“ informacija

Daugiau nuotraukų – „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“