Birželio 14-oji – gedulo ir vilties diena. „Atimta vaikystė“

Kaip ir kasmet, Gedulo ir Vilties diena paminėta Ratnyčios bažnyčioje ir jos prieigose. Šįkart tema – „Vaikų žaislai tremtyje“, o istorijos faktai negailestingi – vien 1941-aisiais ištremta apie 5000 vaikų, patekusių už Šiaurės poliarinio rato…

„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centro iniciatyva Birželio 14-oji buvo paminėta po šv. Mišių, kurias aukojo parapijos klebonas Žydrūnas Vabuolas. Visi dalyviai, susirinkę bažnyčios šventoriuje, stebėjo jautrią Sauliaus Lukošiūno meninę kompoziciją: aštuntokės Ugnė, Gustė, Simona ir Arminas vaidino epizodą iš skurdžios mažųjų tremtinių kasdienybės. Valės Šmitienės mokinukės priminė seną žaidimą „Šarkelė varnelė“, Ronatos Balkaitienės dainininkės padainavo dainą, nukėlusią visus į  tragišką praeities laiką.

Mokyklos direktorė Danutė Časienė, kalbėdama ir cituodama skaudžiai teisingus poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius apie „išsinešiotą Lietuvą“, priminė visiems, kad istorinė atmintis turi būti dalinama. Ji padėkojo tremtiniams ir politiniams kaliniams už dalinimąsi skaudžia praeitimi su mokyklinio amžiaus vaikais. Privalome apie tai kalbėti, kad niekuomet nepasikartotų ši tautos tragedija.

Gedulo ir Vilties dienos minėjime klausėmės ir Tremtinių choro, vadovaujamo Antaninos Laurenčikienės, atliekamų dainų. Pabaigos akcentas – visų dalyvių ir žiūrovų bendrai atliekama daina, nukėlusi mintimis į Lietuvos laukuose kvepiančias „vosilkas“, sustiprino bendruomeniškumo jausmą. Lieka kartėlis, kad į šį istorijos verpetą pakliuvo vaikai, kad iš jų buvo atimta vaikystė… Jie buvo vaikai be žaislų…

Gedulo ir Vilties diena buvo paminėta Ratnyčios bažnyčioje ir jos prieigose/Roberto Kisieliaus nuotraukos

„Atgimimo“ mokyklos
Tolerancijos centro informacija