Baigiamajame programos „Partnerystės giliam mokymuisi“ renginyje – dalyvių įžvalgos ir patirtys

Gegužės 16 dieną Leipalingio dvare organizuotas ilgalaikės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos „Partnerystės giliam mokymuisi“ baigiamasis renginys „Prabudimas“.

Baigiamojo renginio metu programos dalyviai aptare su mokymu(si) susijusius iššukius, igyvendintas idejas, iškeltus tikslus / Edgaro Tamkevičiaus nuotrauka

2023-2024 mokslo metais Druskininkų savivaldybės ir Lazdijų rajono savivaldybės mokyklos kartu su Kūrybinėmis jungtimis siekė sukurti įtraukiojo kultūrinio ugdymo turinį. Jis pritaikytas konkrečių mokyklų poreikiams, gilinant mokytojų, (mokinių) kūrybingumo, kritinio mąstymo ir kitas XXI a. kompetencijas per dalykų integravimo, tyrinėjimo ir problemų sprendimo, partnerysčių kūrimo metodų taikymą, stiprinant dialogu ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius, kuriant pasitikėjimu bei atsakomybe paremtą mokymosi kultūrą savivaldybėse.

Baigiamojo renginio metu programos dalyviai pristatė, kokius su mokymu(si) susijusius iššūkius sprendė, kokias idėjas įgyvendino, kaip kartu su įvairių kūrybinių sričių praktikais siekė išsikeltų tikslų.

Programos dalyviai ir svečiai pasidalino savo įžvalgomis, idėjomis ir įkvepiančiomis istorijomis. Įvairių praktikų metu jie išbandė programos metu taikytus kūrybingus ugdymo metodus ir veiklas, užmezgė naujus ryšius ir ieškojo bendradarbiavimo galimybių.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.