„Atgimimo“ mokykloje – Vasario 16-osios vainikas Lietuvai

Vasario 16-ąjai „Atgimimo“ mokyklos mokytojai pradėjo ruoštis iš anksto, siūlydami šventės kūrimo idėjas, pasiskirstydami veiklas – kad kiekvienas būtų įtrauktas į šventės renginius. Scenarijų jiems sukūrė Tolerancijos centro vadovė mokytoja Lijana Lukošiūnienė.

Visi noriai fotografavosi prie mokinių ir mokytojų rankomis sukurtos geltonų, žalių ir raudonų žiedų instaliacijos „Tautinis vainikas“, prie kurio/Gabrielės Gudaitienės nuotrauka

Šventę, kaip ir svečius, pasitinkame prie namų durų, tad vasario 15 d. mokyklos fojė puikavosi mokinių ir mokytojų rankomis sukurta geltonų, žalių ir raudonų žiedų instaliacija „Tautinis vainikas“, prie kurio fotografavosi mokiniai ir mokytojai. „Atgimimo“ mokyklos mokinių tarybos nariai kalbino mokyklos bendruomenę Vasario 16-osios tema. Respondentai šią dieną įvardijo kaip Lietuvos nepriklausomybės, laisvės, rimties ir susikaupimo šventę ir svarbią dieną, kurios esmę nusakė šviesiais žodžiais – laimė, laisvė, atvirumas, viltis, vienybė, džiaugsmas, rimtis, garbė, Tėvynė, Lietuva…

Šventinę nuotaiką sukūrė skaityklos vedėjos Vilmos Krasnickienės sukurtos skaidrės, primenančios ankstesnių Vasario 16-osios švenčių akimirkas.

Vasario 16-ąją „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė pasitiko įdomių veiklų gausa/Gabrielės Gudaitienės nuotraukos

Vasario 15 d. pamokų veiklas mokytojai planavo, siekdami gilintis į Lietuvos laisvės, valstybingumo, tautiškumo temas. Šias veiklas koordinavo mokyklos direktorės pavaduotoja Loreta Šilanskienė. Pirmąją pamoką visa mokyklos bendruomenė pradėjo, sugiedodama Lietuvos himną. Ketvirtos klasės per pirmą pamoką rinkosi į sporto salę, kurioje organizuotas renginys „Tautiškos estafetės“, skirtas Vasario 16-ajai. Šioje pamokoje dalyvavo Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys ir jo pavaduotojas Gintaras Grigas. Renginio metu trečiųjų klasių mokiniams buvo įteikti plaukimo pažymėjimai, o priešmokyklinių klasių mokiniai kartu su choreografijos mokytoja Vale Šmitiene šventinę nuotaiką sukūrė šokio ritmu. Antros pamokos metu sporto salėje tinklinio turnyre varžėsi 7-8 klasės. Turnyrą laimėjo aštuntokai. Visi mokytojai šios dienos pamokas skyrė Valstybės atkūrimo dienai. Mokiniai siuvo Trispalves, pynė jas iš popieriaus juostelių, tapė teminę kompoziciją, gamino logotipą, sukūrė ketureilį, akrostichą apie Lietuvą, žaidė kahoot „Ką žinai apie Lietuvą?“, „Lietuva Europoje“, varžėsi viktorinose, pristatinėjo savo projektus „Mano Lietuva“, „Tarpukario Lietuvos pasiekimai“. Jie klausė paskaitos „Kelias į Lietuvos valstybingumą“ ir dalyvavo diskusijoje, žiūrėjo filmus „Kelias į nepriklausomybę“, „Lietuvių kalendorinės ir valstybinės šventės“, kūrė maldą už Tėvynę… Technologijų mokytoja Simona Šarucka kolegas subūrė saldžiai atokvėpio valandėlei per ilgąją pertrauką ir pavaišino tortu, kurį iškepė šios šventinės dienos proga.

Prieš penktą pamoką visa mokyklos bendruomenė susibūrė mokyklos stadione akcijai „Trispalvė“, kurią koordinavo mokytoja Valė Šmitienė. Priešmokyklinių, 1-4 klasių mokiniai, nešdami Lietuvos vėliavos spalvų balionus ir kitą šventinę atributiką, rikiavosi, suformuodami ratus: geltoną – priešmokyklinių klasių, žalią – 1-2 klasių, o raudoną – 3-4 klasių mokiniai. Aplink juos į šventinę rikiuotę sustojo pasipuošę šventine atributika 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai.

„Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino šventinės rikiuotės dalyvius su Vasario 16-ąja. Iškėlę Trispalves, mokiniai skandavo „Lietuva!“, o stadiono taku aplink šventinę rikiuotę, nešdami vėliavas, bėgo fizinio ugdymo mokytojai Deividas Šilanskas, Danguolė Makselienė, Povilas Žarnauskas ir po du kiekvienos klasės mokinius. Akciją stadione dronu nufilmavo Druskininkų turizmo ir informacijos centro darbuotojas Marius Dovidauskas. Visus šventinės dienos renginius, įspūdingiausias akimirkas fotografavo bibliotekos vedėja Gabrielė Gudaitienė.

Nupynę gražiausių žiedų, žodžių, kūrinių, darbų vainiką savo mylimai Tėvynei Vasario 16-osios proga, iškėlę ir pagerbę Trispalvę, „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė visus pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Jūratė Šalengienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja