Už jautrumą bei profesionalumą dėkoju Druskininkų ligoninės medikams

Šie metai buvo ir tebeišlieka sunkūs ir medicinos darbuotojams, ir ligoniams bei jų artimiesiems. Laimė, karantino metu dirbdami pasunkintomis sąlygomis, visų grandžių medicinos darbuotojai išlaikė nuoširdumą ir profesionalumą, dirbo, siekdami užtikrinti ligonių saugumą bei stabilumą.

Druskininkų ligoninės Reabilitacijos skyriaus medikų kolektyvas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Poetė Janina Degutytė yra rašiusi: „Prašysi neprašysi – vis tiek tave prikels, kad žemę gimtą prisiliestum kojom, kad lūpos tartų pamirštąjį vardą, kad akys žvelgtų gyvenimu ir saule…“

Angelė Gotšalkienė, nusipelniusi LR pedagogė

Šiais žodžiais už įvairių klausimų sprendimą bei visapusišką medicininę pagalbą norėčiau nuoširdžiai padėkoti Druskininkų miesto ligoninės administracijai, direktoriaus pavaduotojai medicinai, gydytojai Jurgitai Matuliauskienei, Chirurgijos skyriaus gydytojui chirurgui Remigijui Stankevičiui, Neurologijos skyriaus vedėjui gydytojui Artūrui Šatrauskui, visam Reabilitacijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytojų kolektyvui, vadovaujamam vyr. slaugytojos Aldonos Kelmelienės.

Už ypatingą kantrybę, profesionalumą, nuoširdumą, sveikatai palankios aplinkos sukūrimą išskirtinius padėkos žodžius tariu Reabilitacijos skyriaus vedėjai, gydytojai reabilitologei Laimutei Stankevičienei. Dirbdama šiuo sunkiu Covid-19 pandemijos laikotarpiu, ji negailėjo laiko ir jėgų, dirbo pasiaukojamai, kad išlaikytų šilta atmosferą skyriuje, suvienijo kolektyvą, sudarė palankias sąlygas ligoniams jaustis saugiai ir ramiai.

Mieli Druskininkų ligoninės medikai, telydi Jus sėkmė ir pasididžiavimas, optimizmas ir stiprybė. Jūs esate pavyzdys kolegoms, ligoniams, ypač – jauniems specialistams. Teišsipildo visi Jūsų kilnūs siekiai. Būkite tiesa ir tvirtybė, kurios siekia visas pasaulis šiandieną!