Skelbiamas Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių paraiškų priėmimas

Kviečiame teikti paraiškas Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursui.

Programos tikslas – remti Druskininkų savivaldybėje vykdomas visuomenės sveikatinimo priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą ir sveiką gyvenseną, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Priemonių paraiškas gali teikti juridiniai asmenys – asociacijos, bendruomenės ir bendrijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios bei biudžetinės įstaigos, kurios vykdo visuomenės sveikatos veiklą, skirtą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gyventojams.

2023 m. prioritetinės sveikatinimo kryptys, pagal kurias teikiamos visuomenės sveikatos projektų paraiškos:

– psichikos sveikatos stiprinimas (psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba orientuota į tikslines gyventojų grupes);

– sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija);

– sveikatos raštingumo didinimas;

– lėtinių neinfekcinių ligų prevencija ir valdymas, sveikatos prevencinių programų plėtojimas ir sveikos gyvensenos skatinimas;

– sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

– vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.

Paraiškos teikiamos el. paštu info@druskininkai.lt arba fiziniu būdu užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Paraiška visuomenės sveikatos projektų konkursui“ ir Projekto pareiškėjo pavadinimas bei adresas iki 2023 m. gegužės 11 d.

Kontaktinis asmuo – Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja, el. paštas egle.sadauskaite@druskininkai.lt

Daugiau informacijos – Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje.