Druskininkų savivaldybės iniciatyva, integrali pagalba druskininkiečiams teikiama ir toliau

Ateina laikas, kai silpsta fizinės jėgos ir sveikata, pasikeičia asmens padėtis visuomenėje, keičiasi bendravimo ratas, socialiniai ryšiai. Priimta manyti, kad senstant silpnėja kai kurie psichiniai procesai (atmintis, suvokimo aštrumas, mąstymo greitis ir panašiai), bet tai pasireiškia labai individualiai. Taigi nauja situacija reikalauja naujų sprendimų, bandant suvokti save ir pasikeitusias gyvenimo aplinkybes. Kiekvienas yra priverstas priimti tam tikrą sprendimą, susijusį su savo laikysena ir nuostatomis naujomis aplinkybėmis. Tai – objektyvūs reiškiniai, šiame amžiaus tarpsnyje tiesiog vykstantys kiekvieno žmogaus gyvenime. Asmuo turi apsispręsti, kaip gali prisitaikyti prie naujų pokyčių.

Socialinių paslaugų centro integralios pagalbos komanda slaugomiems žmonėms suteikia ne tik būtiną kvalifikuotą pagalbą, bet ir bendravimo džiaugsmą, atidų dėmesį / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Slaugomiems druskininkiečiams ir jų šeimos nariams prisitaikyti prie pokyčių ir kuo ilgiau išlikti namų aplinkoje padėjo 64 mėnesius trukęs ES lėšomis finansuotas projektas „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“, kurio veiklų įgyvendinimui buvo skirta 286 900,00 Eur. Projekte dalyvavo 55 asmenys: 38 moterys (visos moterys – senyvo amžiaus, su sunkia negalia), 17 vyrų (2 suaugę asmenys su sunkia negalia ir 15 senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia).

Projekto lėšomis Socialinių paslaugų centras įsigijo du lengvuosius automobilius, skirtus paslaugas teikti ne tik miesto gyventojams, bet seniūnijose gyvenantiems neįgaliesiems. Vienuolikai asmenų integralios pagalbos paslaugos buvo teikiamos seniūnijose – trims Leipalingio ir aštuoniems Viečiūnų gyventojams.

Integrali pagalba – labai pasiteisinęs projektas, kuris svariai prisidėjo prie savivaldybės gyventojų socialinių ir sveikatos priežiūros problemų sprendimo.

Paslaugos nenutrūko

Metų pradžioje, užbaigus projektą, Druskininkų savivaldybė, įvertinusi šios paslaugos finansinę ir emocinę naudą, priėmė sprendimą finansuoti ir tokia pačia apimtimi tęsti integralios pagalbos teikimą.

Kaip teigė Socialinių paslaugų centro direktorė Žaneta Jagelavičienė, dėl projekto užbaigimo nenukentėjo dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose gaunantys paslaugų gavėjai: „Druskininkų savivaldybės administracija priėmė sprendimą tęsti integralios pagalbos teikimą tokia pačia apimtimi, išlaikant ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojant bendruomenės slaugytojo, 4 slaugytojo padėjėjų darbo užmokestį, darbo priemonių: tarnybinių automobilių išlaikymo, naudojimo, slaugos priemonių įsigijimo, viešojo transporto bilietų įsigijimo išlaidas.“

Dvidešimt asmenų kiekvieną darbo dieną savo namuose sulaukia iki 4,5 valandų trukmės bendruomenės slaugytojo, slaugytojo padėjėjų, lankomosios priežiūros darbuotojų komandos, teikiančios visumą kompleksinių, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbos. Asmens namuose teikiamos socialinės paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios asmens sveikatos, higienos, pragulų, žaizdų priežiūrą ir profilaktiką, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą.

Pagalba paslaugų gavėjų artimiesiems

Retas kuris iš mūsų susimąsto, kokią fizinę ir emocinę atsakomybę ir naštą turi slaugomų asmenų artimieji. Dėl nelengvos kasdienės naštos, slaugant sau brangų žmogų, senka ne tik fizinės, bet ir psichologinės jėgos, nutrūksta darbo santykiai, įvykę pokyčiai koreguoja asmeninio gyvenimo poreikius, šeimos santykius. Žmonės, kurie namuose slaugo senyvo amžiaus asmenį su sunkia negalia ar suaugusį darbingo amžiaus asmenį su sunkia negalia, gerai žino, kokia gali būti svarbi ir reikalinga aplinkinių pagalba.

Tik priėmę sprendimą dalintis artimojo priežiūra su Socialinių paslaugų centru, artimieji turi galimybę įvertinti pagalbos naudą ir veiksmingumą. Slaugomas žmogus gauna ne tik jam būtiną kvalifikuotą pagalbą, bet ir bendravimo džiaugsmą, atidų dėmesį. Paslaugos gavėjo šeimai ar artimiesiems visomis įmanomomis priemonėmis teikiamos konsultacijos dėl asmens priežiūros. Socialinės srities ir slaugos darbuotojų bendras teikiamos paslaugos paketas palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina gyvenimo kokybę bei suteikia šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. Gaunant integralią pagalbą namuose, pašviesėja neįgalių, senyvo amžiaus žmonių kasdienybė, o juos prižiūrintiems artimiesiems lengviau jais rūpintis.

Svarbus ir bendravimas

Pasak Socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Jurgitos Šimoniūtienės, žmonėms, neturintiems galimybės išeiti iš namų, labiausiai reikia dėmesio ir bendravimo. Darbuotojai paslaugų gavėjų namuose yra ypač laukiami. Kiekvienas darbuotojas tampa „draugu“ savo klientui, su kuriuo jie dalinasi ne tik savo rūpesčiais, bet ir džiaugsmais.

„Labiausiai darbui motyvuoja atgalinis ryšys, supratimas, kad prisidedame prie geresnės paslaugų gavėjo savijautos. Padovanota šypsena, išgirstas „ačiū“ – už tai, kad mes esame, ateiname, rūpinamės mums suteikia jėgų nelengvame darbe“, – pasakojo J. Šimoniūtienė.

Jos teigimu, namų aplinka asmeniui priežiūros ir paslaugų teikimo procese yra reikšminga, sava ir artima, padedanti pasijusti geriau. Todėl net ir susirgę, daugelis nori būti gydomi ir prižiūrimi savo namuose. Integralios pagalbos gavėjams sudaromos sąlygos, kiek įmanoma, ilgiau likti gyventi savo namuose ir neprarasti ryšio su artima aplinka, suteikiant galimybę išvengti stacionarios institucinės globos. Gaunama kvalifikuota pagalba suteikia šeimos nariams galimybę neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Dėkoja Druskininkų savivaldybei

Integralią pagalbą gaunantys žmonės ir jų artimieji labai patenkinti, o paslaugas teikiančios komandos darbuotojai jų namuose yra ypač laukiami. Garbaus amžiaus tėvą slauganti Romualda Smaliukienė džiaugiasi projektu ir norėtų, kad Lietuvoje būtų daugiau tokių projektų senukams, neįgaliesiems: „Tai ypač aktualu seniems žmonėms, kurie gyvena toliau nuo miestų, kaimo vietovėse. Gerai, kad periferijoje gyvenantiems žmonėms tiekiamos tokios reikalingos paslaugos. Šios paslaugos, kaip ištiesta Dievo ranka.“

Moteris pasakojo, kad jos tėvukas su mama gyvena Gerdašių kaime, jie abu sulaukę daugiau nei devyniasdešimties metų. „Tėvukas – po insulto, nevaikšto, mama jį prižiūri, kiek gali. Tiesą sakant, koks gali būti tokiame amžiuje prižiūrėjimas. Situaciją gelbsti Socialinių paslaugų centro darbuotojos, kurios atvažiuoja ir suteikia tas paslaugas. Tai – kažkas nerealaus! Per tas dvi valandas, kai jos būna pas tėvus, sugeba ir valgyti išvirti, ir pečių pakurti, ir sutvarkyti, ir išplauti. Mes labai džiaugiamės, kad yra tokie žmonės, kurie suteikia pagalbą“, – sakė Romualda.

Ji gyvena ir dirba Vilniuje, negali mesti darbo, o tėvai, nenori pas ją persikelti gyventi, nori likti savo namuose.

„Mes su vyru galime atvažiuoti pas tėvus tik savaitgaliais, o šiokiadieniais tėvukams padeda Socialinių paslaugų centro moterys. Mums tai – labai didelė parama, labai džiaugiamės tomis paslaugomis“, – sakė Romualda.

Kai sužinojo, kad projektas baigiasi, moteris buvo sunerimusi ir išsigandusi, kas bus toliau, tačiau labai apsidžiaugė, Druskininkų savivaldybei nusprendus tęsti paslaugas savivaldybės lėšomis.

„Esame labai dėkingi Druskininkų savivaldybei už rūpestį senoliais. Seniems žmonėms labai svarbus dėmesys ir ištiesta pagalbos ranka. Dėkojame iš visos širdies, kad tęsia šį projektą. Dėkojame savivaldybei už jos gerumą!“ – sakė Romualda.

Pagal Socialinių paslaugų centro informaciją parengė Laimutis Genys