VšĮ „Drusportus“ užbaigė sporto projekto vykdymą

Vaikų ir jaunimo sporto klubas „Drusportus“ baigia keturis metus vykdytą Sporto rėmino fondo projektą Nr. SRO 2020-1-0082 „Tinklinio, olimpinės sporto šakos plėtotė ir vaikų bei paauglių įtraukimas į sportines veiklas Druskininkų savivaldybėje.“ Projekto veiklose buvo numatyta ir projekto vykdymo laikotarpiu surengta šimtai fizinio aktyvumo treniruočių, dešimtys tarptautinių tinklinio turnyrų išvykose ir namuose, vykdyti plaukimo užsiėmimai su kineziterapeutu sveikatinimo centre UPA Medical SPA (Druskininkai), seminarai su teisėjais, Lietuvos tinklinio federacijos vadovais.

Projekto veiklos liko įamžintos gausiose renginių fotografijose, aprašytos socialiniuose tinkluose bei vietinėje spaudoje.

Ketverių metų projekto vykdymo laikotarpis – pakankamai statiškai reikšminga laiko imtis, leidžianti įvertinti projekte iškeltų tikslų pasiekimą. Jaunieji Druskininkų savivaldybės tinklininkai turėjo puikias galimybes sportuoti, augti, pažinti tinklinio sporto šaką, parodyti savo įdirbį treniruočių salėje bei rungtynių metu, stebėti savo bendraamžių sportinį lygį Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje, išplėsti savo pasirinktos sporto šakos žinių akiratį, ugdyti sveikos gyvensenos ir teisingo sportininkų atsistatymo proceso įgūdžius.

Jaunieji Druskininkų tinklininkai projekto metu turėjo puikias galimybes sportuoti, parodyti įdirbį, stebėti savo bendraamžių sportinį lygį Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje, išplėsti savo pasirinktos sporto šakos žinių akiratį, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius / Klubo „Drusportus“ archyvo nuotraukos

Netikėtai pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija ir pakitusi geopolitinė situacija turėjo įtakos projekto vykdymo vientisumui. Dalies numatytų veiklų teko atsisakyti arba jas pakeisti kitomis. Pasikeitė ir jaunųjų sportininkų požiūris į fizinio aktyvumo veiklas, nes pandemijos metu į nuotolį persikėlė daug kasdieninių veiklų, tarp jų – ir ugdymo procesas.

Stebima situacija, kad po pandemijos pabaigos yra sumažėjęs vaikų, jaunimo noras įsitraukti į fizines veiklas. Projektinių veiklų intensyvumas turėjo įtakos ir pokyčiams projekto tikslinėje grupėje, keitėsi dalyvių sudėtis – iš fizinio aktyvumo veiklų pasitraukti nusprendusius sportininkus pakeitė naujokai.

Apibendrinant įvykdytas veiklas ir įgytą patirtį, norisi pabrėžti, kad projektinė veikla yra papildoma paskata ir galimybė jauniesiems sportininkams regionuose ateiti į sporto sales, ieškoti sau tinkamų fizinio aktyvumo veiklų, treniruotis, augti, tvirtėti ir tikslingai siekti sportinių rezultatų.

Vaikų ir jaunimo sporto klubo „Drusportus“ informacija