Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubas „Drusportus“ gavo finansavimą tinklinio sporto šakos plėtotei

VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubas „Drusportus“ dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtame 2019 m. projekte Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. Pagal parengtą projektą skirtas finansavimas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizini o aktyvumo plėtrą, finansuoti ir pasirašyta finansavimo sutartis SRF – FAV – 2019 – 1 – 0249. Pagal sutartį projekto „Tinklinio, olimpinės sporto šakos plėtotė Druskininkų savivaldybėje“ veikloms vykdyti 12669 eurų suma skirta iš Sporto rėmimo fondo lėšų, VšĮ „Drusportus“ indėlis savomis lėšomis į projektą sudaro 3650,88 eurų. Džiaugiamės, gavę finansavimą tinklinio sporto šakos plėtotei.

Projektu siekiama didinti vaikų fizinį aktyvumą ir skatinti sveiką gyvenseną. Akcentuojamas Druskininkų vaikų tinklininkų berniukų ir mergaičių meistriškumo didinimas, pasirengimas varžyboms bei dalyvavimas tarptautiniuose tinklinio turnyruose. Projekto dalyvių tikslinė grupė – Druskininkų savivaldybėje gyvenantys mergaitės ir berniukai, užsiimantys tinklinio sporto šaka, gimę 2006 m. ir jaunesni. Sportinio meistriškumo plėtojimo cikle dalyvaus 12-15 berniukų ir toks pats skaičius mergaičių. Viso projekto priemonės pasieks 24-30 pradedančiųjų sportininkų. Projekto priemonių vykdymo trukmė – 33 mėn., o tai apims trejus mokslo metus. Projektinių veiklų pradžia buvo numatyta 2020 sausio 1 d., tačiau dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos pirmame projekto vykdymo pusmetyje numatytos veiklos yra perkeltos į vėlesnius laikotarpius.

VJSK „Drusportus“ tinklinio užsiėmimai – tai atviras procesas, jame dalyvauti gali visi norintys sportuoti įvairaus amžiaus vaikai. Dalyvavimas šiame projekte yra kiekvienam prieinamas, todėl kviečiame prisijungti prie mūsų tinklinio komandos ir tapti sportinio gyvenimo puoselėtoju.