Vaikų dienos centruose – galimybė gauti reikalingą pagalbą ir džiaugtis visaverte vaikyste

Kam skirti vaikų dienos centrai ir ką juose vaikai veikia?

Vaikų dienos centrai skirti mokyklinio amžiaus vaikams, kurie patiria iššūkių mokykloje ar namuose. Vasaros metu – iki rudens – mokinių, lankančių dienos centrus, sąrašai koreguojami, kai kurie vaikai keičia vieni kitus, taigi svarbu laiku kreiptis, jei norima, kad vaikas pradėtų lankyti centrą nuo ateinančių mokslo metų pradžios.

Vaikų dienos centruose vaikai susiburia po pamokų, pavalgo, paruošia pamokas, užsiima kūrybine ar edukacine veikla, o juose dirbantys darbuotojai padeda ugdyti socialinius įgūdžius, gauti reikalingą pagalbą ir tiesiog džiaugtis visaverte vaikyste.

Vaikų dienos centruose vaikai susiburia po pamokų, pavalgo, paruošia pamokas, užsiima kūrybine ar edukacine veikla / asmeninio archyvo nuotraukos

Vaikų dienos centruose teikiama pagalba vaikui ir jo šeimai – ypatingai svarbi. Lankant vaikų dienos centrą, stipriai sumažėja vaikų nepriežiūros bei apleistumo rizikos, pagerėja vaikų fizinė ir emocinė sveikata, bendravimo įgūdžiai, mokymosi motyvacija bei rezultatai. Vaikai ir šeimos drąsiau dalyvauja bendruomenės bei visuomenės gyvenime, kultūriniuose renginiuose.

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė, pagrindinis šių centrų tikslas – pasirūpinti, kad visi vaikai augtų savo namuose, su jiems artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, tad aktyviai siekiama padėti ne tik mažiesiems, bet ir jų šeimoms.

Druskininkų savivaldybėje veikia šeši dienos centrai – keturi Druskininkuose ir po vieną Leipalingyje bei Viečiūnuose.

Vaikų dienos centruose vaikai susiburia po pamokų, pavalgo, paruošia pamokas, užsiima kūrybine ar edukacine veikla / asmeninio archyvo nuotraukos

Ugdo visapusę asmenybę

Druskininkų švietimo centre įsikūrusį Vaikų dienos centrą „Druskonio vaikai“ lanko 30 vaikų nuo 7 iki 16 metų, vaikai čia gali ateiti nuo 13 valandos ir būti iki 17 valandos.

Kaip pasakojo centro vadovai Nijolė ir Alvydas Zdančiai, dienos centre organizuojamų užsiėmimų tikslas – ugdyti vaikų socialinius įgūdžius ir stiprinti vaikų gabumus.

„Daugiausia dėmesio skiriame vaikų saviraiškai per meninę veiklą, kulinariją, stalo žaidimus, sporto užsiėmimus, komandines užduotis, rankdarbius. Ruošiamės ir švenčiame įvairias šventes, organizuojame konkursus. O buitinių, higienos įgūdžių ugdymas, kasdienės pareigos dienos centre padeda vaikams jaustis atsakingiems už dienos centrą. Vieną kartą per savaitę pokalbius ir grupinius užsiėmimus skiriame vaikams, turintiems emocinių, elgesio sunkumų, jų tinkamo elgesio ugdymui. Tokie pokalbiai  padeda vaikams prisiimti atsakomybę už savo elgesį, pakeisti požiūrį, padėti kitiems, įgyti reikiamų įgūdžių“, – pasakojo centro vadovai.

Anot jų, neatsiejama veiklos sritis – pagalba mokantis ir pamokų ruoša.

Pasidomėjus, kokia yra mylimiausia vaikų veikla, vadovai sakė, jog tai – žaidimai, paprasti pokalbiai prie arbatos. Vaikams taip pat patinka ruoštis įvairioms šventėms ir jas švęsti.

Paklausti, kokius tikslus sau kelia šio centro vadovai, Nijolė ir Alvydas atsakė: „Mūsų veiklos tikslas – sukurti erdvę, kurioje vaikas pasijaustų saugus, priimtas, vertingas, galėtų mokytis būti su kitais grupėje ir individualiame santykyje, stiprinti savo mokymosi gebėjimus, patirti vaikystę, draugystę, stiprėti kaip asmenybė. Kokią naudą teikiame vaikams? Į šį klausimą galėtų atsakyti patys vaikai. Jų laimingi veidai, šypsenos, kartu praleistas laikas, padėkos iš jų pačių ir jų tėvelių – tai didžiausias mūsų veiklos įvertinimas.“

Lanko miestelio vaikai

Leipalingio miestelio bendruomenės vaikų dienos centrui vadovaujanti Žaneta Krivonienė sakė, kad jį lanko 32 vaikai. Dienos centre dirba 3 specialistai, kurie padeda vaikams paruošti pamokas, organizuoja veiklas, kurios stiprina socialinius įgūdžius, formuoja kompetencijas, reikalingas, bendraujant su bendraamžiais, sprendžiant problemas. Be pamokų ruošos organizuojamos įvairios edukacinės, sportinės veiklos, paskaitėlės, minimi tradiciniai renginiai.

„Dienos centruose vaikai atranda save, stiprėja, formuojasi kaip asmenybės, formuojamos vertybės ir gyvenimo nuostatos. Centrą lankantys vaikai čia puikiai jaučiasi, o norinčiųjų patekti į centrą vis daugėja“, – sakė Ž. Krivonienė.

Ateina ir vaikai su negalia

Įtraukiajam vaikų dienos centrui vadovaujanti Laura Gardziulevičienė sakė, kad šis centras skirtas visiems bendruomenės vaikams: „Mūsų centre yra 18 vietų, čia ateina vaikai su negalia ir be jos. Centro veikla siekiame sukurti įtraukią aplinką ir socializaciją bendruomenėje vaikams su negalia. Vaikai, atvykę į mūsų centrą, paruošia pamokas, gauna maitinimą, pagalbą ir užimtumą.“

Jos teigimu, labai svarbu atliepti individualius kiekvieno vaiko poreikius, todėl organizuojamos logopedo, kineziterapeuto, psichologo paslaugos pagal kiekvieno vaiko poreikį.

„Bendradarbiaujame su kitomis Druskininkų savivaldybės organizacijomis, todėl vaikai nuolat keliauja į „svečius“. Mums labai padeda savanoriai, nes vaikams su negalia reikia ypatingos priežiūros. Šis centras yra galimybė vaikams įsilieti į bendruomenę, adaptuotis, mokytis socialinių įgūdžių, o tėvams užtikrina galimybę dalyvauti darbo rinkoje, nes tuo metu jų vaikai prižiūrimi. Esu dėkinga užimtumo specialistams, kurie dirba ne tik fiziškai, bet ir atiduoda dalelę širdies, tai labai svarbu, kuriant ryšį su vaikais“, – sakė centro vadovė.

Kiekvienas Dienos centras – savitas

Dar vienas dienos centras veikia Viečiūnuose, jis skirtas Viečiūnų miestelio vaikams. Centro socialinė darbotoja Jolita Miliauskė ir užimtumo specialistė Angelė Krištopaitienė džiaugiasi gražiu bendradarbiavimu su Viečiūnų progimnazija – susiskambina su vaikų mokytojomis ir dėl namų darbų, ir dėl pagalbos vaikams.

Dienos centro „Po vieno stogu vadovė“ Rima Bocisienė kartais vaikus prie centro durų randa jau ryte, nors centras dirba tik nuo 13 val. „Randu ir pakviečiu į vidų, žinau, kad vis tiek nenueis į mokyklą. Norint padėti šiems vaikams, man atrodo, ypatingai svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas – ir su mokykla, ir su vaikų teisių tarnyba, nes problemos yra jautrios, paliečia ne tik vaikus, bet ir jų tėvus. Ir ne visi noriai priima pagalbą, slepia savo sunkumus. Skaudžiausia būna, kai vaikas tiesiog nustoja lankyti centrą. Tačiau mes nenuleidžiame rankų, stengiamės daryti viską, kad jis vėl sugrįžtų“, – pasakojo Rima.

Dienos centras „Džiugučiai“ veikia prie Druskininkų šv. Apaštalo Baltramiejaus Ratnyčios parapijos, jis dar yra ir vienas iš 16-os Lietuvos Caritas dienos centrų. Tai pats didžiausias centras, kurio sąraše – net 40 vaikų. Užimtumo specialistės Aksana Šematovičienė ir Edita Remeikienė yra centro sielos, kurios atiduoda daug širdies ir asmeninio laiko, dirbdamos su centrą lankančiais vaikais. Per vasarą centras peržiūrės sudarytą vaikų sąrašą, nes kai kurie vaikai aktyviai nelanko centro, ir lauks naujų draugų, kuriems reikalinga socialinė pagalba.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Diana Brown:

„Džiaugiamės, kad Druskininkų savivaldybėje veikia 6 vaikų dienos centrai – keturi mieste ir po vieną Leipalingio bei Viečiūnų seniūnijose. Šiuo metu juos lanko 167 vaikai, paslaugos šiuose centruose yra nemokamos, nes jie finansuojami valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis.

Praėjusį mėnesį su kolegomis apsilankėme visuose centruose, apžiūrėjome patalpas, bendravome su vaikais ir darbuotojais. Smagu girdėti, kad čia vaikai jaučiasi gerai, linksmai ir prasmingai leidžia laiką, gauna reikalingą pagalbą. Centruose dirba nuoširdūs ir aktyvūs vadovai, kurie rūpinasi vaikų užimtumu, maitinimo organizavimu, padeda vaikams įveikti įvairius sunkumus.

Dienos centrai yra akredituota socialinė paslauga, kurią teikia nevyriausybinės organizacijos, tačiau kreiptis dėl to, kad vaikui reikalingas ar rekomenduojamas dienos centras reiktų į savivaldybę – prašymą tėveliai ar globėjai turėtų pateikti Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis tel. (8 313) 52543 arba el. p.parama@druskininkai.lt.