Dienos socialinės globos paslaugas gaus dar daugiau žmonių

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centrui išdavė papildytą Licenciją socialinei globai teikti asmens namuose, kuri suteikia teisę gauti paslaugas 24 gavėjams: vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia, suaugusiam asmeniui su sunkia negalia.

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose) paslaugos teikiamos komandiniu principu: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai. Šiuo metu dienos socialinės globos paslauga teikiame 24 asmenims, 5 asmenys laukia eilėje.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro informacija