Druskininkų „Bočiai“ žino, kaip senti sveikai

Druskininkų miesto „Bočių“ bendrijos linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ rugsėjo 10-ąją viešėjo ir koncertavo Vilniuje surengtame LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos 30-mečio minėjime. Sveikindama renginio dalyvius, Vilniaus „Bočių“ bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė kartu pristatė projekto „Sveiko senėjimo iššūkiai pandemijos kontekste veiklas“.

Linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ koncertavo Vilniuje surengtame LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos 30-mečio minėjime/Asmeninio archyvo nuotrauka

Salėje netilpo svečiai, scenoje keitėsi sveikintojai ir sveikinamieji. Socialinių reikalų ir darbo ministrė Monika Navickienė negailėjo šiltų žodžių ir dovanų, kuriomis (ypač saldžiomis) užsipildė visa scena. Įteikdama Padėkos raštą mūsų miesto „Bočių“ pirmininkei Zitai Joanai Jančiauskienei, ministrė padėkojo jai už vyresnio amžiaus žmonių subūrimą, už bendrų tikslų siekius, stiprinant žmonių dvasios stiprybę ir neišmatuojamas galimybes.

Po sveikinimų laukė jungtinis vilniečių ir svečių atlikėjų koncertas, pavadintas „…ir suprašėm visą bočių giminėlą“, kuriame pasirodė 12 kolektyvų.

Kaip sveikai senti pademonstravo druskininkietės – linijinių šokių damos, vedamos energingos, veiklios ir kūrybingos Laimutės Radinienės. Salė nuščiuvo, kai trispalvės spalvomis pasipuošusios šokėjos trinktelėjo šokį „Tu Lietuva, tu mana“. Prie Veronikos Pavilionienės dainos žodžių puikiai derėjo scenos vaizdai ir salės plojimai. Antrame šokyje valso garsuose pleveno baltos skarelės, primindamos mūsų brangias mamas. Abu šiltai sutiktus šokius sukūrė talentinga choreografė Birutė Levanaitienė – ačiū jai.

Rugsėjo 10-ąją Druskininkų „Bočių“ atstovės koncertavo Vilniuje, o 11-ąją moterų ansamblis „Druskelė“ Alytuje dainomis su 10-mečiu pasveikino Vizgirio bendruomenės centro kolektyvą „Jotvainiai“.

Vita Gimaitė