Tarybos komitetų pirmininkai – apie būsimus naujos kadencijos Tarybos komitetų darbus

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Praėjusią savaitę supažindinome su Kontrolės komiteto, Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos bei Etikos komisijų veikla, savo mintimis apie jiems patikėtas pareigas ir balandžio 29 d. sušauktą Tarybos posėdį dalijosi Kontrolės komiteto pirmininkas Donatas Mizaras, Etikos komisijos pirmininkas Vidas Stašinskas ir Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkė Valė Šmitienė. Šįkart pristatome visų kitų Druskininkų savivaldybės tarybos Komitetų pirmininkus ir jų įžvalgas apie tai, kaip vertina savo paskyrimą komiteto pirmininkais, kokie svarbiausi Komitetų, kuriems jie vadovauja, darbai naujos kadencijos Taryboje, kas, jų manymu, lemia sėkmingą komiteto darbą.

Linas Urmanavičius, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas: „Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pareigas eisiu jau antrą kadenciją. Visos su Komiteto darbu susijusios sritys man puikiai žinomos, nes jas kuruoju ir kaip mero pavaduotojas. Tai – socialiai jautrios sritys, susijusios ir su asmens, ir su visuomenės sveikata, ir su socialinėmis paslaugomis bei socialinėmis garantijomis tiems, kurie yra labiausiai socialiai pažeidžiami.

Komiteto sudėtis pasikeitė, džiaugiuosi, kad šią kadenciją dirbs ir nauji žmonės, ir nemažą profesinę bei politinę patirtį sukaupę gydytojai Benjaminas Čepas bei Vytautas Kvedaras. O du Komiteto nariai, Valė Šmitienė ir Liudas Vaisieta, nors ir naujokai Taryboje, tačiau abu asmeniniu pavyzdžiu rodo, koks svarbus žmogui yra sveikas gyvenimo būdas, sportas, judėjimas. Todėl manau, kad šie žmonės tikrai galės formuoti Komiteto veiklos gaires.

Kalbant apie Sveikatos sritį, kaip žinia, šiuo metu nei Druskininkų ligoninėje, nei Pirminės sveikatos priežiūros centre nėra nuolatinių vadovų. Todėl labai svarbu, kad artimiausiu metu, po viešojo konkurso, abi įstaigos turėtų direktorius.

Po ligoninėje atlikto audito toliau bus vykdomi įstaigos struktūros pertvarkos ir optimizavimo darbai, todėl šiame darbe visą kadenciją turės aktyviai dalyvauti ir Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Reikės įvardinti ligoninės prioritetinius darbus, laukia mokamų paslaugų vystymas, personalo valdymo struktūros pokyčiai. Komitetas jau artimiausiame posėdyje svarstys rengiamo socialinių paslaugų plano tvirtinimą. Tai labai svarbus dokumentas apie socialinių paslaugų poreikį, plėtrą. Įsigaliojus Šeimos stiprinimo įstatymui, atsiranda naujas labai svarbus institutas – savivaldybės Šeimos komisija. Reikės apsispręsti ir dėl Savivaldybės tarybos funkcijų šeimos politikos srityje. Visi kiti mūsų Komiteto veiklos klausimai – kasdieniai. Tai ir socialinės išmokos, ir įvairios socialinės srities paslaugos, aplinkos pritaikymas atskirų socialinių grupių nariams. Reikėtų tęsti socialinių paslaugų plėtrą, jas turėtų teikti nevyriausybinės organizacijos, bendradarbiaujančios su Socialinių paslaugų centru. Viliamės, kad ateis žmonės su naujomis idėjomis. Svarbus ir naujos Druskininkų bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymas.

Laukia labai daug svarbių darbų ir sveikatos apsaugos, ir socialinėje srityse. Mūsų komitetas gali įnešti gana didelį indėlį, kad bendruomenė būtų ir saugesnė, ir sveikesnė, ir gautų jiems būtinas kokybiškas socialines paslaugas.

Darbas Komitete man yra tęstinė veikla, ir, kaip minėjau, visos sritys puikiai žinomos. O Komiteto nariai – patyrę ir savo darbą išmanantys profesionalai. Tad darbui potencialas yra tikrai labai geras. Manau, kad į visų šių socialiai jautrių klausimų svarstymą aktyviai įsijungs visi kiti Komiteto nariai. Tik nežinau, ar į Komiteto darbą įsitrauks ir liberalas J. Šarkus. Bet ramiai miegoti per komiteto posėdžius jam tikrai nesuteiksime galimybės.“

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas – Benjaminas Čepas; nariai: Vytautas Kvedaras, Liudas Vaisieta, Valė Šmitienė, Juozas Šarkus.

Inga Šinkonienė, Finansų komiteto pirmininkė: „Sprendimų projektai, svarstomi Finansų komitete, – itin svarbūs. Juk Finansų komitetas svarsto ir teikia siūlymus bei išvadas dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo, tikslinimo, lengvatų teikimo, paskolų ėmimo ir teikimo, dėl sąlygų verslo plėtrai sudarymo, Tarybai teikiamų Administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų, bendrųjų ilgalaikių investicinių programų projektų rengimo, dirba kitais Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais.

Paskyrimą Finansų komiteto pirmininke vertinu, kaip Tarybos narių pasitikėjimą manimi, ir stengsiuosi pateisinti jų lūkesčius.
Manau, ypač svarbu suburti Komiteto narius bendram, sklandžiam darbui.
Finansų komiteto nariai, suprasdami savo pareigas, kiekvienas turėtų prisiimti atsakomybę už savo indėlį į Komiteto darbą, teikti konstruktyvius pasiūlymus, atsisakyti tuščių kalbų.“
Finansų komiteto pirmininko pavaduotojas – Artūras Skausmenis, nariai: Aivaras Kadziauskas; Algimantas Šiaučiulis; Vidas Stašinskas; Konstantinas Rečkovas.

Modestas Vitkauskas, Ūkio ir kurorto plėtros komiteto pirmininkas: „Paskyrimą Ūkio ir kurorto plėtros komiteto pirmininku priimu, kaip malonų iššūkį. Tai įdomi ir didžiulės atsakomybės reikalaujanti sritis. Noriu pasidžiaugti stipria komanda Druskininkų savivaldybės taryboje, su kuria turiu galimybę dirbti ateinančius ketverius metus. Darnus bendras darbas labai svarbus, siekiant, kad Druskininkai ir toliau išliktų lyderiu tarp Lietuvos miestų. Norėčiau, kad į visuomeninį Druskininkų gyvenimą druskininkiečiai, įsijungtų visa bendruomenė, aktyviau naudotų ir šiuolaikines bendravimo priemones, pavyzdžiui, socialinius tinklus.

Džiugina ir tai, kad, pradedant darbą naujos kadencijos Tarybai, Druskininkų gyvenime atsitiko du reikšmingi kurorto plėtrai įvykiai: teigiami pokyčiai „Snow Arenoje“ ir, be abejo, Kultūros centro statybų pradžia. Manau, kad laiku priimti sprendimai, tinkamas Valstybės požiūris į šio objekto svarbą, sklandi statybų eiga turės esminę įtaką Druskininkų plėtrai.

Labai svarbu kad, puoselėjant kurortą, įgyvendinant projektus, nebūtų prarandamas pagreitis, nesustojama. Labai tikiuosi, kad, surėmę pečius bendram darbui, sugebėsime siekti bendrų tikslų, tarp kurių – ir Druskininkų gerovė, subalansuota ir kokybiška kurorto plėtra. Šiandien, aišku, šokiruoja ir stebina pastaruoju metu viešoje erdvėje paskelbti faktai apie kai kurių aukštų šalies politikų daromą įtaką teisėsaugai. Reikia tik tikėtis, kad po paviešintų faktų visiems atsibodęs beprasmiškų ir absurdiškų skundų rašymas nebeturės „politinių kojų“ ir nebetrukdys savivaldybės įstaigų darbui.“

Pirmininko pavaduotojas – Simonas Kazakevičius, nariai: Arūnas Večkys, Julius Matulevičius, Donatas Mizaras, Karolis Kaklys

Algis Bolys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas: „Už pasitikėjimą esu dėkingas rinkėjams, kurie jau penktą kartą išrinko mane į Tarybą. Jau sukaupiau nemažai patirties, o pastarąsias dvi kadencijas vadovavau Švietimo, kultūros ir sporto komitetui. Manau, įgyta patirtis, žinios, bendravimas su šių sričių darbuotojais tam tikra dalimi lėmė, kad buvo pasiūlyta ir patvirtinta mano kandidatūra į šias pareigas.

Druskininkai yra ypatingas miestas: sutvarkyta pramogų, poilsio, turizmo, infrastruktūra, teikiamos įvairios sveikatinimo paslaugos, pačios geriausios sąlygos mėgstantiems aktyviai leisti laisvalaikį, sportuoti. Druskininkuose gausu kultūrinių renginių, švietimo įstaigos aprūpintos materialiniais resursais, kurie suteikia galimybę įvairinti ugdymo procesą. Svarbiausias uždavinys šioje kadencijoje yra maksimaliai sutelkti visų jėgas tam, kad Druskininkuose duris atvertų modernus Kultūros centras, kartu rūpintis ir jau esamų objektų bei juose vykdomų veiklų įvairinimu, aukšta kokybe su didele pridėtine verte.

Manau, sėkmingą komiteto darbą lemia daugelis dalykų, tačiau vieni iš svarbiausių – Tarybos narių sutarimas esminiais klausimais ir tinkamai parengti sprendimų, reikalingų Druskininkams, projektai.“

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas – Jevgrafijus Samuchovas, nariai: Ronata Balkaitienė Vytautas Dabrukas, Jūratė Burokienė, Antanas Balkė.

„Mano Druskininkai“ informacija