Taryba pritarė nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatoms, naujų projektų įgyvendinimui, patvirtino savivaldybės vadovų metines ataskaitas

Praėjusią savaitę sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta daug bendruomenei svarbių sprendimų.

Taryba patvirtino 25 proc. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatas 2020 metams – ir verslas, ir bendruomenė nuo šių mokesčių bus atleisti 3 mėnesius. Lengvatos nustatytos, siekiant palaikyti verslo bei bendruomenės ekonominį stabilumą, taip išsaugant darbo vietas ir iš dalies kompensuojant karantino laikotarpiu susidariusius nuostolius. Lengvatos negalioja į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktam nekilnojamam turtui bei nenaudojamos ir apleistos žemės sąraše esantiems sklypams.

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta daug bendruomenei svarbių sprendimų/Dianos Sinkevičiūtės ir Mariaus Dovidausko nuotraukos

Priimtas sprendimas dėl 2021 metų nekilnojamojo turto tarifų: nekilnojamam turtui nustatytas 0,7 procento tarifas, į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktiems objektams – maksimalus 3 procentų tarifas.

Taip pat apsispręsta dėl ateinančių metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų: siekiant nedidinti finansinės naštos, lieka galioti šiais metais galiojantys tarifai.

Druskininkai toliau tobulins infrastruktūrą negalią turintiems žmonėms. Per 2020-2022 metus planuojama pėsčiųjų perėjas pritaikyti regėjimo negalią turintiems žmonėms, įrengiant išmaniuosius perėjų įrenginius.

Taryba pritarė svarbių projektų įgyvendinimui: bibliotekos rekonstrukcijai, senojo baseino pastato Viečiūnuose rekonstravimui į bendruomenės edukacinį centrą, K. Dineikos sveikatingumo parko trečiojo rekonstrukcijos etapo įgyvendinimui. Nuspręsta teikti paraiškas dviejų projektų finansavimui: gatvių apšvietimo modernizavimui ir Druskininkų kurorto rinkodaros ir viešųjų ryšių strategijos sukūrimui.

„Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo“ programos finansavimui gauti bus teikiami trys projektai: „Saugi kaimynystė“, „Pasienis pasiruošęs iššūkiams“ ir „Atrask, išbandyk, veik!“.

Planuojama teikti paraišką Lietuvos kaimo plėtros programai. Šiuo projektu planuojama Leipalingio seniūnijoje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose rekonstruoti apie 14 km melioracijos griovių, 6 pralaidas, apie 1 km didelio skersmens drenažo rinktuvų. Viečiūnų seniūnijoje, Švendubrės kaime planuojama rekonstruoti apie 7 km melioracijos griovių, 4 pralaidas ir 1 km didelio skersmens drenažo rinktuvų.

Taryba pritarė ir saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui ant 19-os Druskininkų savivaldybės visuomeninės paskirties įstaigų – mokyklų, darželių, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų – stogų. Tai leis taupyti elektros energiją ir mažins elektros energijos sąnaudas.

Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, Taryba Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo planą papildė dar viena priemone – įrengti ir eksploatuoti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę Viečiūnuose, Verpėjų g.

Patvirtinus Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, būtina atnaujinti ir Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros bei šilumos ūkio specialiuosius planus. Taryba pritarė šių planų atnaujinimui.

Posėdyje pristatyta Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metų ataskaita. Praėję metai pažymėti išskirtinai sėkmingais rodikliais – pastebimai išaugo turistų skaičius, aktyviai vykdyta jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa, pradėjo veikti kultūros centras „Menų kalvė“ ir kiti. Puikūs ir švietimo, socialinės, ūkio sričių rezultatai.

Patvirtintas Savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas.

Taryba pritarė Druskininkų savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktorės 2019 metų veiklos ataskaitoms.

Meras Ričardas Malinauskas, pristatydamas apie savo veiklos ataskaitą, padėkojo konstruktyviai kurorto labui dirbantiems Tarybos nariams bei Savivaldybės administracijai, pasidžiaugė praėjusiais metais kartu su specialistais ir bendruomene pasiektais rezultatais, akcentavo komandinio darbo svarbą ir pabrėžė, kad ir toliau bus dirbama Druskininkų bei druskininkiečių labui.

V. Jurgelevičienė už svarbius ir atsakingus sprendimus padėkojo Tarybai, Administracijos specialistams, viešojo sektoriaus darbuotojams/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė už svarbius ir atsakingus sprendimus padėkojo Tarybai, Administracijos specialistams, viešojo sektoriaus darbuotojams. V. Jurgelevičienė pažymėjo, kad praėję metai buvo neeiliniai – išrinkta nauja Taryba, savivaldybės administracijos darbą labai palankiai įvertino daug šalies ekspertų, tokie kaip Vilniaus politikos analizės institutas, žurnalas „Reitingai“, Visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir kiti.

Taryba taip pat patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2019 metų veiklos ataskaitą.

Druskininkų  savivaldybės informacija