Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m. skirtos papildomos valstybės biudžeto lėšos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgiant į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. raštą „Dėl papildomo finansavimo 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams“, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 2018 m. Druskininkų savivaldybėje vykdančioms neįgaliųjų organizacijoms skirta papildoma 2995 eurų suma iš valstybės biudžeto.

Papildomų lėšų paskirstymą 2018 m. Druskininkų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu patvirtino Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius:

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją