Šaukiamas pirmasis 2023-2027 metų kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 2023 m. balandžio 21 d. 14.00 val. Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) šaukiu pirmąjį 2023-2027 metų kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos posėdį

Pirmajame išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdyje:

1) prisiekia tarybos nariai;

2) prisiekia meras;

3) gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys savivaldybės institucijų ir savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, komisijų veiklą;

4) gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į savivaldybės tarybos narių frakcijas ir (ar) grupes, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.

Druskininkų savivaldybės rinkimų komisijos
Nr. 7 pirmininkė
Vaiva Kirkauskienė