PARENGTAS 2024 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI SAUSIO 29 DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS

Druskininkų savivaldybė parengė 2024 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia Druskininkų visuomenei susipažinti.

Preliminariais duomenimis, 2024 metų biudžetas sudaro 46,5 mln. Eur. Metų eigoje biudžeto apimtis keisis, į biudžetą įtrauksime Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas pagal ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui, dotacijos lėšas savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir kitas gautas tikslines lėšas. Lėšos paskirstytos Druskininkų savivaldybės 2024-2026 m. strateginiame veiklos plane numatytoms 10 programų priemonėms įgyvendinti.

Druskininkų savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų sausio 30 dieną.

Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų sausio 29 dienos teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai el. paštu: julija.ramanauskiene@druskininkai.lt, laima.bendoriene@druskininkai.lt arba paštu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.

2024 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir savivaldybės svetainėje https://druskininkusavivaldybe.lt / Administracija / Finansų valdymas ir apskaita.

Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė telefonu (8 313) 52950 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bendorienė telefonu  (8 313) 40123.