PARENGTAS 2023 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI SAUSIO 19 DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS

Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2023 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia Druskininkų visuomenei susipažinti.

Preliminariais duomenimis 2023 metų biudžetas sieks 41,6 mln. eurų. Metų bėgyje biudžeto apimtis keisis, į pajamas įtrauksime Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas pagal ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui, dotacijos lėšas savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir kitas gautas tikslines lėšas. Lėšos paskirstytos Druskininkų savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų 10 programų priemonėms finansuoti.

2023 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų sausio 30 dieną.

Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų sausio 19 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai, el. paštu (julija.ramanauskiene@druskininkai.lt, laima.bendoriene@druskininkai.lt) arba paštu  (Vilniaus al. 18, Druskininkai).

2023 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir savivaldybės svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė telefonu Nr.: 8 313 52950 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bendorienė telefonu Nr.: 8 313 40109.