Nevyriausybinių organizacijų atstovai aptarė aktualius klausimus

Druskininkų savivaldybėje vyko išplėstinis  Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis, į kurį buvo pakviesti įvairių savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų,  toliau – NVO) atstovai.

Jiems buvo pristatyta Druskininkų savivaldybės NVO tarybos veikla ir atlikto tyrimo apie ją rezultatai, viešųjų paslaugų socialinėje, sporto, kultūros, švietimo, sveikatos srityse perdavimo NVO esama situacija ir perspektyvos Druskininkų savivaldybėje.