Komitetuose pristatyti bendruomenei aktualūs sprendimų projektai

Kovo 22 dieną posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai. Svarstyti bendruomenei aktualūs biudžeto, švietimo, sveikatos priežiūros, projektų įgyvendinimo ir kiti klausimai.

Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas pristatė sprendimo projektą dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais kainų ir tarifų. Išanalizavus ir palyginus 2016 m. ir 2017 m. parduotų bilietų skaičių, pervežtų keleivių skaičių, vežėjo – UAB „Kautra“ – patirtas sąnaudas bei gautas pajamas, Tarybai bus siūloma palikti šiuo metu galiojančias kainas ir tarifus, kurie nesikeičia nuo 2015 metų. Lyginant 2016 m. ir 2017 m., parduotų vienkartinių ir terminuotų (nuolatinių) bilietų skaičius didėjo – vienkartinių bilietų parduota 10,4 tūkst. daugiau, terminuotų – 765 daugiau. Iš viso per 2017 metus UAB „Kautra“ Druskininkuose pervežė beveik 2 milijonus keleivių.

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų nariai svarstė bendruomenei aktualius biudžeto, švietimo, sveikatos priežiūros, projektų įgyvendinimo ir kitus klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Komitetų posėdyje pristatytas sprendimo projektas dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo. Šiuo sprendimo projektu Tarybos bus prašoma pritarti 3 projektams: 1. „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ – projektu siekiama užtikrinti saugią ir patogią aplinką, norima įdiegti intelektines eismo saugumo priemones įrengiant dar geresnį perėjų apšvietimą, eismo dalyvių stebėsenos ekranus; 2. „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ – projektu siekiama įrengti įvažiavimą ir viešojo transporto stotelę ties „Atgimimo“ pradine mokykla ir lopšeliu-darželiu „Žibutė“ nuo Veisiejų gatvės, taip išvengiant spūsčių; 3. „Vandens transporto infrastruktūros įrengimas skatinant kitų rūšių transportą“ – norima gilinti farvaterį ir įrengti prieplauką ties senuoju tiltu.

Komitetuose taip pat pristatytas sprendimo projektas dėl projekto „Druskininkų savivaldybės pagrindinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ įgyvendinimo. Projekte dalyvauja visos „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Viečiūnų bei Leipalingio progimnazijų pradinės klasės. Projekto tikslas – pagerinti bendrą mikroklimatą minėtose mokyklose, mokymosi procesas ir naudojami metodai bus labiau orientuoti į aktyvų, smagų mokymąsi per vaikų patirtį, labiau atsižvelgiama į jausmus, plečiamos ugdymo aplinkos, aktyviau įtraukiami tėvai bei kiti socialiniai partneriai, o visos šios priemonės kartu gerins mokinių pasiekimus.

Pristatytas sprendimo projektas dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse bei klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2018-2019 mokslo metais. Kaip pažymėjo Švietimo skyriaus vedėjas Jevgarfijus Samuchovas, klasių komplektų skaičius beveik nesikeičia. Prognozuojama, kad kitais mokslo metais „Atgimimo“ ir Saulės mokyklose šiek tiek padaugės mokinių.

Posėdyje taip pat pristatyti sprendimo projektai dėl pritarimo Europos moterų ir vyrų lygybės vietos gyvenimo chartijai, paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašas.

Kovo 29 dieną 10 val. šaukiamame Tarybos posėdyje – 34 bendruomenei aktualūs klausimai, išsamiai išnagrinėti komitetų posėdžių metu. Bus pristatytos „Atgimimo“ mokyklos, „Ryto“ gimnazijos, M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Leipalingio progimnazijos, Viečiūnų progimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Švietimo centro, lopšelio-darželio „Žibutė“, Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, Miesto muziejaus direktorių 2017 metų veiklos ataskaitos.

 

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją