ĮSPŪDIS: Nuotoliniame Tarybos posėdyje – sprendimai dėl naujos studentų rėmimo programos, verslo liudijimų, žemės nuomos mokesčių ir kitais bendruomenei svarbiais klausimais

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis ir siekiant užtikrinti Tarybos narių bei Savivaldybės administracijos specialistų saugumą, praėjusią savaitę organizuotas nuotolinis Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti ir patvirtinti 26 aktualūs finansų, švietimo, investicijų ir kitų sričių sprendimų projektai, rugsėjo mėnesį išsamiai išnagrinėti komitetuose.

Praėjusią savaitę organizuotas nuotolinis Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti ir patvirtinti druskininkiečiams 26 aktualūs klausimai

Taryba patvirtino naują Druskininkų savivaldybės studentų rėmimo programą, kuria siekiama motyvuoti jaunimą po studijų grįžti į Druskininkus ir padirbėti miestui svarbiose srityse.

Nuo šiol druskininkiečiai, pasirinkę Druskininkams reikalingų specialybių studijų programas ir su Savivaldybe pasirašę sutartį, galės gauti apmokėjimą už studijas (iki 2 tūkst. eurų per metus) arba kasmėnesinę stipendiją. Baigę studijas, absolventai turės įsipareigoti atidirbti Druskininkų savivaldybėje veikiančioje įstaigoje tiek metų, kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija arba kompensuojama už studijas sumokėta kaina.

Taryboje taip pat sudaryta komisija ir patvirtintas reikalingų specialybių sąrašas.

Į Druskininkams reikalingų specialybių sąrašą šiuo metu įtraukta: specialusis pedagogas; logopedas; psichologas; mokytojas (ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, rusų kalbos, etikos, istorijos, chemijos, fizikos); gydytojas (psichiatras, vaikų psichiatras, psichoterapeutas, neurologas, anesteziologas-reanimatologas, vidaus ligų gydytojas, šeimos gydytojas, medicinos gydytojas); asmens ir visuomenės sveikatos vadybininkas.

Pirmosios sutartys su studentais bus pasirašytos dar šiais metais.

Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2020 metams nustatymo. Savivaldybės taryba kiekvienais metais už valstybinę žemę nustato žemės nuomos mokesčio tarifus, kurie bus taikomi einamąjį mokestinį laikotarpį. Kad gyventojams bei verslui nedidėtų mokesčių našta, nuspręsta palikti galioti 2019 metais nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifus.

Apsispręsta ir dėl ateinančių metų verslo liudijimų kainų bei lengvatų – siekiant sukurti verslui kuo palankesnes sąlygas, nuspręsta 2021 metais nekeisti dabar galiojančių įkainių.

Taryba pritarė, kad būtų teikiamos paraiškos dėl trijų Druskininkų bendruomenei svarbių projektų finansavimo. Visos trys paraiškos bus teikiamos 2014-2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoms.

Pirmasis projektas – „Leipalingio laisvalaikio salė – moderni erdvė etno ir eko švietimui per kultūrą“. Modernizavus salę, Leipalingyje atsirastų vieta kultūrinio verslo idėjų įgyvendinimui.

Antrasis projektas – „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“, skirtas teikti jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas.

Trečiasis projektas – „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas Druskininkų savivaldybėje“. Juo siekiama iš pagrindų atnaujinti šalia Druskininkų švietimo centro esantį skverą.

Taryba taip pat patvirtino Druskininkų ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybas, sudarytas iš Tarybos bei Administracijos direktoriaus deleguotų atstovų.

Tarybos posėdžio metu šie ir kiti aktualūs klausimai liberalų ir konservatorių nesudomino – provokacijas ir aršias diskusijas jie pradėjo kelti, svarstant klausimą dėl „Snow Arenos“, kurią nuo 2019 m. laikinai valdo UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“.

Susidaro įspūdis, kad liberalai ir konservatoriai ignoruoja faktą, kad „Snow Arena“ koncesininkas pakeistas anksčiau nei prieš metus, o per tą laiką visa informacija apie UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ objekto „Snow arena“ laikiną teisių ir pareigų perėmimą už 5,3 mln. Eur sumą, kol iki konkurso būdu bus parinktas naujas operatorius, Tarybos nariams jau ne kartą buvo pateikta ir išsamiai pristatyta.

Rugsėjo mėnesį Tarybos komiteto posėdyje Tarybos nariams šį klausimą pristatė Administracijos direktorė. Taryba buvo informuota, kad ir Kauno apygardos prokuratūra, ir Generalinė prokuratūra, pagal konservatorių ir liberalų skundus atlikusios tyrimą dėl „Snow Arenos“, nenustatė jokių teisės aktų pažeidimų dėl Savivaldybės įvykdyto laikino koncesininko pakeitimo bei konstatavo, kad visa medžiaga išsami ir pakankama Tarybai priimti sprendimus.

Tačiau tai, regis, nedaro įspūdžio liberalams ir konservatoriams, kurie pastarojo posėdžio metu grasino, kad vis tiek skųs į geriausių pasaulyje tokio pobūdžio objektų penketuką patenkančią „Snow Areną.

Nepaisant opozicijos įžeidinėjimų, pašaipų ir viešai išsakytų ketinimų ir vėl rašyti skundus teisėsaugai, Taryba priėmė sprendimą nukelti subjekto parinkimo veiklai „Snow Arenoje“ viešo konkurso datą. „Tai padaryta, atsižvelgus į tai, kad dėl COVID-19 susiklostė nepatrauklios ir nepalankios sąlygos investuotojams plėsti veiklą turizmo, pramogų srityje, o Savivaldybė privalo turtą valdyti, vadovaudamasi efektyvumo ir racionalumo principais, remdamasi gero verslo pagrindais. Todėl, norint kokybiškai pasiruošti konkursui, nuspręsta jo įvykdymo terminą pratęsti iki 2021 metų gruodžio“, – „Mano Druskininkai“ redakciją informavo Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.

Liberalas Karolis Kaklys posėdyje elgėsi tikrai įžūliai ir net įžeidinėjo posėdžiui pirmininkavusį merą Ričardą Malinauską. Dėl iš liberalo lūpų pasipylusių įžeidžiančių epitetų Tarybos nariai svarsto kreiptis į Etikos komisiją. Pasibaigus Tarybos posėdžiui, liberalas nenurimo – tulžį liejo ir socialiniuose tinkluose, ir jam prijaučiančiame „Druskonyje“.

Jaunasis liberalas Tarybos posėdyje dar kartą pademonstravo ir savo teisinį „išprusimą“ – viešai apkaltino Aivarą Kadziauską, esą jis neteisėtai perėmė viešbutį „Medūna“.

„Šis klausimas niekaip nesusijęs su „Snow Arenos“ veikla. O K. Kaklys eilinį kartą nusišnekėjo – būnant teisininku, neskirti nuosavybės ir nuomos sąvokų yra gėda. Nei man, nei mano žmonai viešbutis nuosavybės teise nepriklauso, o K. Kaklio teiginiai yra piktybiškas, sistemingas visuomenės klaidinimas“,  – sakė A. Kadziauskas.

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija